Herfstvakantie in zicht: opletten met overeenkomsten in kader van duaal leren

23 oktober 2019

Met ingang van 1 september 2019 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in kader van duaal leren in Vlaanderen. Een van die wijzigingen houdt een verbod in om jongeren tewerk te stellen in de vakantieperiodes via de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO), behoudens uitzondering.

Hoe zit dat weer met de tewerkstelling in vakanties in kader van een OAO of SAO ?

Vanaf 1 september 2019 geldt een nieuwe vakantieregeling zowel voor leerlingen verbonden met een OAO  als een SAO.

Concreet hebben deze leerlingen vrijaf in de voorziene schoolvakantieperiodes en kunnen ze in die periodes niet tewerkgesteld worden.

Deze regeling is ingevoerd ongeacht de datum van het sluiten van de overeenkomst (voor of na september 2019).

Onder welke voorwaarden kan je afwijken van de regeling inzake schoolvakanties ?

Er geldt wel een afwijking op het verbod om de leerlingen in te schakelen in de schoolvakanties.

Een afwijking is maar mogelijk mits je volgende voorwaarden respecteert :

  • Er zijn ondanks de schoolvakantie relevante leeropportuniteiten voor betrokken leerling ;
  • Er wordt via een bijlage bij de gesloten overeenkomst een individuele afwijking voorzien in vorm van een aangepast uurrooster;
  • Deze periode wordt op een later tijdstip gerecupereerd door betrokken leerling in de lesweken waar er wel opleiding is voorzien volgens het uurrooster in je onderneming. Hou hierbij ook rekening dat dit moet gebeuren in hetzelfde schooljaar.

Conform het decreet moet je de verplichte modelovereenkomsten OAO of SAO gebruiken. Een verplicht model van afwijking is echter niet voorzien. Syntra biedt evenwel een model van bijlage aan.

Je  kan alvast meer lezen over duaal leren in Vlaanderen   in de Sociale Gids, afdeling 3 in Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates