Hervorming “Plan Formation Insertion” goedgekeurd door Waals Parlement

16 april 2019

Het ontwerp van decreet werd op 3 april goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 mei 2019.

Voortaan spreekt men niet meer van Plan Formation Insertion (plan opleiding-inschakeling), “PFI”, maar wel degelijk van “CFI”, ofwel “contrat de formation-insertion” (overeenkomst opleiding-inschakeling).

Het systeem blijft grotendeels onveranderd: de bedoeling blijft een bij het Forem ingeschreven werkzoekende op te leiden om hem daarna aan de hand van een klassieke arbeidsovereenkomst aan te werven voor een minimumduur gelijk aan de duur van zijn opleiding bij een Waalse werkgever.

De grootste wijziging is het feit dat de stagiair zijn maandelijkse premie rechtstreeks van het Forem krijgt en niet meer van de werkgever. De werkgever moet echter wel een maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming betalen aan het Forem.

De werkgever moet ook elke maand een stand van zaken van de prestaties van de stagiair meedelen aan het Forem.

Deze communicatie alsook de andere formaliteiten gelinkt aan deze overeenkomst zouden via een door het Forem ontwikkeld e-platform moeten kunnen uitgevoerd worden.

Wij houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit type overeenkomst.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates