Het IPA 2019-2020 komt er niet

29 maart 2019

Het IPA 2019-2020 komt er niet. De maximale loonnorm van 1,1 procent komt er vermoedelijk wel maar via een Koninklijk Besluit.

Om de twee jaar gaan de sociale partners, verzameld in de Groep van Tien, rond de tafel zitten om afspraken te maken over de evolutie van de lonen en andere hete hangijzers voor de komende twee jaren. Dat noemen we het Interprofessioneel Akkoord of IPA. Hierin worden de krijtlijnen vastgelegd waar de sociale partners uit de volledige privésector zich aan moeten houden.

In de media lezen we deze week echter dat het ABVV het interprofessioneel akkoord (IPA) niet heeft goedgekeurd. Er komt dus geen IPA. Maar wat betekent dat concreet?

Wat betekent dit voor de loonnorm?

Voor de periode 2019 en 2020 was er veel commotie rond de loonnorm. Initieel was een maximale loonnorm van 0,8 procent voorzien. Maar na fel protest en stakingen werd alles toch nog eens herberekend door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waardoor bleek dat er toch een maximale loonnorm van 1,1 procent mogelijk is. Net zoals de voorbije IPA-periode 2017-2018.

Nu er geen IPA komt, komt deze loonnorm ook in het gedrang. De loonkostenwet schrijft echter voor dat de minister van Werk de loonnorm zelf kan vastleggen als er geen akkoord is tussen de sociale partners. Het is de bedoeling dat minister van werk Kris Peeters de loonnorm van 1,1 procent via een Koninklijk Besluit afkondigt.

Wat betekent dit voor de andere afspraken?

In het ontwerp van interprofessioneel akkoord maakten de sociale partners, naast de afspraken rond de loonnorm, nog andere afspraken voor 2019-2020. Het gaat dan over:

  • de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, ook wel brugpensioen genoemd);
  • leeftijdsvoorwaarden voor landingsbanen voor oudere werknemers;
  • werkgeverstussenkomst in verplaatsingsvergoedingen;
  • uitbreiding van het aantal vrijwillige overuren;
  • verhoging van de minimumlonen;
  • verhoging van de sociale uitkeringen.

Voor meer toelichting over deze afspraken kan u het Nieuwsbericht van 26 februari 2019: Het IPA 2019-2020: een voorlopig akkoord? lezen.

Ook als er een IPA-akkoord zou zijn, zouden de afspraken rond deze materies in cao’s of andere reglementering gegoten moeten worden. Sommige delen hiervan worden, nu er geen IPA komt, mogelijks dan ook via een andere weg dan het IPA ter uitvoering gebracht.

Acerta houdt je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates