Het jaarlijks actieplan welzijn: deadline 1 november 2019

18 oktober 2019

Werkgevers moeten elk jaar werk maken van de wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De deadline voor het indienen van dit jaarlijks actieplan is in zicht!

Als werkgever heb je de verplichting de nodige maatregelen te treffen ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Je moet hiervoor de volgende acties ondernemen:

 • een risicoanalyse uitvoeren;
 • preventiemaatregelen vastleggen;
 • een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen.  

Wat is het globaal preventieplan?

Om de 5 jaar moet je een globaal preventieplan schriftelijk opstellen met daarin de grote lijnen van het preventie- en welzijnsbeleid.

In dit plan worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • een omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse;
 • de belangrijkste te bereiken doelstellingen in kader van het preventiebeleid en de middelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • de te nemen preventiemaatregelen;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

Wat is het jaarlijks actieplan?

Samen met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk stel je jaarlijks een actieplan op. In dit plan staat een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die het komende werkjaar moeten gerealiseerd worden. De inhoud ervan dient gebaseerd te zijn op het globaal preventieplan. Vaak gaat het over algemene doelstellingen die bereikt moeten worden, maar het kan ook gebaseerd zijn op een (arbeids)ongeval of beroepsziekte dat zich heeft voorgedaan.

Jaarlijks moet je dit plan overmaken aan het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)  op uiterlijk 1 november. Indien er geen CPBW is, moet je dit aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Indien dit er niet is, moet je de werknemers zelf ervan op de hoogte brengen.

Dit plan heeft betrekking op:

 • De belangrijkste doelstellingen in kader van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar;
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken personen;
 • De aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan.

Ieder jaar moet je nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

Je kan alles nog eens rustig nalezen in afdeling 36, III van de Sociale Gids op Trefzeker.

Heb je nog vragen?
Dan kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates