Het paritair comité voor de textielnijverheid bereidt zich (opnieuw) voor op de Brexit

14 februari 2020

PC 120 bereidt zich voor op het moment waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen door een versoepeling van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

De Brexit vormt een grote uitdaging voor de textielindustrie. Zij vrezen een druk op de marges van de bedrijven en verwachten schommelingen in de activiteitsgraad. Zij willen daarom het instrument van de tijdelijke werkloosheid optimaal kunnen gebruiken in periodes van verminderde activiteit.

Principe: regeling van gedeeltelijke arbeid bij economische werkloosheid

De Koning kan bepalen onder welke voorwaarden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel wordt geschorst of een regeling van gedeeltelijke arbeid wordt ingevoerd.

Bovendien kan een afwijkende regeling worden getroffen met betrekking tot de toegelaten duur van de regeling van gedeeltelijke arbeid en de verplichting tot het invoeren van een arbeidsweek.

Concreet: invoering door PC 120

Het paritair comité voor de textielnijverheid maakte reeds vorig jaar gebruik van bovenstaande mogelijkheid én bepaalde ook een afwijking op de toegelaten duur. Zo kunnen zij de regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren voor maximum 6 maanden in plaats van 3 maanden (indien deze periode minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken omvat).

Wanneer de regeling van gedeeltelijke arbeid de maximumduur van zes maanden heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren alvorens een volledige schorsing of een nieuwe regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

Verlenging van de mogelijkheid

De invoering van de regeling was reeds mogelijk sinds 13 april 2019 met als einddatum 12 april 2020, maar een nieuw Koninklijk Besluit verlengt deze periode nu tot 12 april 2021.

Bronnen:
Artikel 51 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.
Koninklijk besluit van 20 januari 2020 waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor textielnijverheid (PC 120) ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld, BS 5 februari 2020.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates