Het tijdskrediet wordt vanaf volgende week vernieuwd

21 maart 2017

We kondigden voor 2017 al heel wat veranderingen aan met betrekking tot tijdskrediet en thematische verloven.

Sommige van deze veranderingen werden eindelijk geformaliseerd in een Koninklijk Besluit. Met andere woorden, het is zover, er zullen vanaf 1 april effectief veranderingen doorgevoerd worden.

Wat verandert er op 1 april 2017?

De veranderingen die voor 2017 aangekondigd werden met betrekking tot het onderbreken van de loopbaan zullen niet allemaal effectief van kracht worden vanaf 1 april 2017, maar wel een groot deel gekoppeld aan het tijdskrediet.

Concreet gaat het om de volgende veranderingen:

Al deze veranderingen zullen van kracht worden op 1 april.

Wilt u meer weten over de hierboven genoemde maatregelen? Klik dan snel op de respectievelijke links. Deze brengen u naar een uitgebreid artikel over de nieuwe maatregel in kwestie. 

Hoe zit het met de uitkeringen van de RVA?

Opgelet, de aangekondigde veranderingen hebben enkel betrekking op het recht van de werknemer om tijdskrediet aan te vragen bij zijn werkgever. Voor de mogelijkheid om een RVA-uitkering te krijgen voor deze periodes van tijdskrediet, moet u nog wachten op de publicatie van een nieuw Koninklijk Besluit.

Wij houden u op de hoogte zodra deze bepaling gepubliceerd wordt. 

Hoe zit het met de andere veranderingen die voor 2017 aangekondigd werden voor het onderbreken van de loopbaan?

We kondigden het al aan, de mogelijkheid om thematisch verlof te nemen voor palliatieve zorgen werd in februari 2017 met een maand verlengd.

Andere aangekondigde veranderingen, zoals de mogelijkheid om ouderschapsverlof te nemen op basis van een werktijdvermindering van 1/10de, werden nog niet geformaliseerd in een wet. We wachten dus nog op een officiële publicatie van de maatregelen vooraleer ze voor u van kracht worden.

Bron:
Koninklijk Besluit dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016 verplicht maakt en waartoe besloten werd binnen de Nationale Arbeidsraad ter aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 ter invoering van een systeem van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, BS 20 maart 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates