Het zomerakkoord concretiseert zich voor het nieuwe jaar 2018

23 januari 2018

De Programmawet werd op 29 december 2017 gepubliceerd.

Hoewel het zomerakkoord al veel inkt heeft doen vloeien, werd deze tot op vandaag nog in geen enkele concrete wet gegoten. Dit is vanaf nu (gedeeltelijk) verleden tijd ! Op 29 december 2017 werd de Programmawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat is de Programmawet ?

Het zomerakkoord houdt een reeks maatregelen in die in realiteit nog verwerkt moeten worden in verschillende concrete wetsbepalingen. De meerderheid van deze maatregelen draait rond de volgende drie grote wetten :

  • de Programmawet
  • de Wet diverse bepalingen
  • de Relancewet

Tot op vandaag, bestonden deze drie wetten enkel in ontwerp. Op 29 december 2017 werd de Programmawet echter gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent het begin van de concretisering van het zomerakkoord. 

Wat betekent dit voor u in de praktijk ?

In praktijk, betekent de publicatie van de Programmawet het begin van de uitvoering van het zomerakkoord.

Meer bepaald treden de volgende maatregelen vanaf 1 januari 2018 effectief in werking:

De Programmawet zal verder ook nog gevolgen hebben vanaf 1 juli 2018 : werkgevers uit de privésector die jongeren zonder (veel) werkervaring aanwerven met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst zullen tijdelijk een lager brutoloon mogen betalen.

Wilt u meer weten over deze hervormingen ? Elke topic wordt verder verduidelijkt in een apart artikel dat u kan terugvinden via de toegevoegde linken. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates