Horecasector: flitscontroles op 6 juli 2019

06 juni 2019

De sociale inspectie zal op zaterdag 6 juli 2019 nationale flitscontroles uitvoeren in de horecasector.

Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving hebben als doel werkgevers bewust te maken dat het risico om gesanctioneerd te worden reëel is. Daarnaast zullen ook de gewone, onaangekondigde controles uiteraard blijven plaatsvinden. Voor de horecasector zullen nationaal minstens 2.200 controles uitgevoerd worden.

De focus van de flitscontroles zal voornamelijk liggen op:

  • het zwartwerk en illegale tewerkstelling;
  • het bijhouden van sociale documenten;
  • de Dimona-aangifte;

Het informatieve en preventieve karakter van deze controles belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen.

Bereid je voor op een controle

Op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kan je een checklist voor je sector terugvinden die je kan helpen bij deze voorbereiding.

Wil je zeker zijn dat je klaar bent voor deze inspectie? Neem dan contact op met Acerta Legal Consult om de belangrijkste punten waarop de inspectiediensten controleren vooraf te laten auditen. Dit kan via 016/24.53.24 of via e-mail.

Wens je de regelgeving die van toepassing is in je sector nogmaals na te lezen? Dat kan in de sectorale gids van Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates