Hou de ouderen actief!

04 augustus 2017

Een nieuwe beslissing van de regering wil definitief een halt toeroepen aan het vrijstellen van prestaties voor 50-plussers. 

Waar gaat het over?

Er is al enige tijd commotie over de praktijk van enkele grote werkgevers om hun 50-plussers vrij te stellen van prestaties met behoud van (een groot deel van) hun loon. Ze doen dit om kosten te besparen, zonder over te moeten gaan tot collectief ontslag. Het brugpensioen was vroeger de meest gevolgde werkwijze, maar de mogelijkheden hiervoor werden doorheen de jaren streng beperkt.

Geen misbruiken

Eind april schreven we al eens over deze praktijk en dan meer bepaald over de reactie van minister Muyters om de doelgroepverminderingen te weigeren voor deze bedrijven. Wie een 55-plusser in dienst heeft, heeft namelijk recht op een aanzienlijke korting op zijn RSZ-bijdragen. Juridisch gezien hadden ze al geen recht, omdat er een minimum aan prestaties van 27,5 procent per kwartaal moet zijn, maar om alle misbruiken er definitief uit te halen, is het nu ook in wetgeving gegoten dat de verminderingen niet kunnen worden genoten zonder effectieve prestaties.

En sancties

Een tweede initiatief raakte gisteren bekend. De regering heeft besloten om ook boetes te gaan uitdelen aan de werkgever die een oudere werknemer thuis laat zitten en doorbetaalt. Ze hebben in het zomerakkoord beslist dat er een activeringspremie komt. Bovenop het loon van een 50-plusser zou de werkgever een premie van maximaal 20 en minimaal 10 procent moeten betalen. Het gaat dus in werkelijkheid om een boete, gekoppeld aan het bedrag van het loon, en dit voor elke maand zonder prestaties tot aan het wettelijk pensioen. 

Leeftijd Percentage van de premie
50-55 jaar 20 procent
55-58 jaar 18 procent
58-60 jaar 16 procent
60-62 jaar 15 procent
Ouder dan 62 jaar 10 procent

Maar ook een stimulans

Nog in het zomerakkoord werd ook een positieve maatregel overeengekomen. Er wordt volop ingezet op het langer aan de slag houden van oudere werknemers, maar dit op een voor hen doenbare manier. Dit betekent vaak dat ze een beetje minder gaan werken. 60-plussers die ervoor kiezen om 4/5 te gaan werken, zouden een premie kunnen krijgen van hun werkgever, die vrijgesteld is van sociale bijdragen. Zo houdt de werknemer toch nog meer over per maand, terwijl de werkgever een besparing geniet. De mogelijkheid zou er moeten komen in 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates