'Impulsion Insertion'-regeling verdwijnt in Wallonië

19 februari 2019

Deze regeling, die samen met de andere 'Impulsion'-maatregelen van start ging in juli 2017, is vanaf 1 januari 2019 verdwenen wegens de geringe populariteit. 

De regeling was bedoeld voor werkzoekenden onder 25 jaar die minstens 18 maanden werkloos waren en nog geen professionele ervaring hadden. Zij konden dan rekenen op een uitkering van 700 euro per maand gedurende 12 maanden.

De Forem zal de uitkering van 700 euro  blijven betalen voor verbintenissen die aangegaan zijn in het kader van inschakelingscontracten die ten laatste op 31 december 2018 afgesloten zijn.  Vanaf 1 januari 2019 geldt de ‘Impulsion Insertion’-regeling niet meer voor nieuwe indienstnemingen.  

Bron:
Decreet van 31 januari 2019 tot opheffing van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en het besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates