Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Is Covid-19 (tijdelijk) een beroepsziekte?

15 juli 2020

Veel werknemers werkzaam in de gezondheidszorg, in een cruciale sector of een essentiële dienst hebben verder gewerkt zonder dat telethuiswerk mogelijk was. De regels inzake social distancing werden zo goed en zo kwaad mogelijk toegepast. Wat als je werknemer ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen toch Covid-19 oploopt? Is er mogelijks sprake van een beroepsziekte? Moet er gewaarborgd loon betaald worden? We zetten het even voor jou op een rijtje.

Wat is een beroepsziekte?

Wanneer je werknemer tijdens de uitoefening van zijn beroep in contact komt met bepaalde schadelijke invloeden en omwille hiervan ziek wordt, dan kan er mogelijks sprake zijn van een beroepsziekte. Het inademen en/of aanraken van sommige agentia (vb. zware metalen), ziektekiemen (vb. virussen/parasieten), … kunnen er voor zorgen dat je werknemer een ziekte oploopt, vb. een huidziekte. Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s of kortweg Fedris zal beoordelen of je werknemer is blootgesteld aan het beroepsrisico van die concrete ziekte. Volgens Fedris is er sprake van een beroepsrisico  ‘als de blootstelling aan de schadelijke invloed beduidend groter is dan de blootstelling bij de bevolking in het algemeen’. Is dat het geval, dan is het mogelijk dat de ziekte van je werknemer erkend wordt als beroepsziekte.

Wat is Covid-19 en kan het beschouwd worden als een beroepsziekte?

Covid-19 is de ziekte die je eventueel ontwikkelt wanneer je besmet bent met het Coronavirus SARS-CoV-2 . Covid-19 of voluit coronavirus disease 2019 tiert welig in België en de rest van de wereld. Gezien er nog geen vaccin bestaat en bijna niemand immuun is, kan iedereen de ziekte krijgen. Het is dus niet omdat één van je werknemers Covid-19 heeft, dat er automatisch sprake is van een beroepsziekte. Wanneer vast staat dat je werknemers een groter risico hebben dan de rest van de bevolking om besmet te raken en het oplopen van de infectie duidelijk in verband staat met hun beroepsactiviteit, dan kan Fedris de ziekte eventueel erkennen als beroepsziekte. Of een erkenning mogelijk is, hangt af van een aantal voorwaarden.

Is er gewaarborgd loon verschuldigd en kan je dit als werkgever recupereren?

Indien je van je werknemer een aangifte arbeidsongeschiktheid omwille van de beroepsziekte ontvangt, dan moet je eerst gewaarborgd loon betalen. Je arbeider heeft recht op gewaarborgd loon gedurende 7 dagen, je bediende met een contract van onbepaalde duur gedurende 30 dagen. Fedris zal jou de dagvergoedingen voor deze periode storten. Na de periode gewaarborgd loon ontvangt je werknemer een uitkering rechtstreeks van Fedris.

Krijgt je werknemer een uitkering?

Om uitkeringen te ontvangen moet je werknemer een aanvraag tot schadeloosstelling indienen bij Fedris. Hij moet daarnaast ook zijn mutualiteit verwittigen.  Voor meer informatie kunnen jij en je werknemer terecht op de site van Fedris.

Is je werknemer werkzaam in de gezondheidszorg?

Als dat zo is en je werknemer heeft Covid-19, dan is een erkenning als beroepsziekte mogelijk.

Fedris heeft enige tijd geleden bevestigd dat werknemers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en dus een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor een schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voorwaarde is dat de ziekte werd vastgesteld door middel van een laboratoriumtest.

Het gaat dan om :

 • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19;
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

Elk personeelslid (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit komt in aanmerking. Dat geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Andere situaties (personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de bovenstaande categorieën vallen), kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt.

Werken je werknemers in een cruciale sector of een essentiële dienst?

Wil je weten of jouw werknemers werken in een cruciale sector of een essentiële dienst, dan kan je dat hier controleren.

Het gaat onder meer om:

 • de voedingsdetailhandel (supermarkten, voedingswinkels, enz.)
 • de diensten van thuiszorg en seniorenhulp aan huis
 • de instellingen die medische zorg, zorg, opvang en bijstand
 • de verlenen aan ouderen en gehandicapten
 • de kinderopvang
 • de politie, civiele bescherming, reddingszones, justitie en defensie
 • de bedrijven actief in de schoonmaaksector
 • de afvalinzamelingssector
 • de uitvaartcentra en crematoria
 • de postdiensten

Is dit het geval, dan zullen je werknemers met Covid-19 onder bepaalde voorwaarden ook een schadeloosstelling wegens beroepsziekte kunnen aanvragen. Fedris heeft hierover op 13 mei 2020 een positief advies geformuleerd en de wetgeving die dit toelaat is gepubliceerd in het Staatblad op 8 juli 2020.   

Was telewerk niet mogelijk en kon de afstand van 1,5 meter geregeld niet gegarandeerd worden, dan is een eventuele erkenning als beroepsziekte mogelijk. Het betreft werknemers die verder hebben gewerkt in een periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 en waarbij Covid-19 is vastgesteld tussen 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De vaststelling gebeurt aan de hand van een laboratoriumtest en in uitzonderlijke gevallen eventueel op basis van andere bewijzen. Het is de arts van Fedris die hierover oordeelt.    

Waarom komt de tewerkstelling maar tot en met 17 mei in aanmerking? Dat heeft alles te maken met de ingang van fase 2 van de exitstrategie op, jawel, 18 mei 2020, de dag dat iedereen terug sociaal contact mocht hebben. De datums van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 weerspiegelen een incubatietijd tussen 2 en 14 dagen na blootstelling aan het virus. 

Merk op dat er niet meer dan 14 dagen mogen verstreken zijn tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis. Er mag ook geen 14 dagen verstreken zijn tussen het optreden van de ziekte en de datum waarop je onderneming niet meer erkent is als een cruciale onderneming of een essentiële dienst.

Fedris geeft aan dat de aanvragen tot schadeloosstelling zo snel mogelijk moeten ingediend worden. ‘De toekenning van de terugbetaling van de medische kosten kan hoogstens 120 dagen voor de datum van aanvraag (= ontvangst van de aanvraag bij Fedris) ingaan. Als de bedrijfsarts de aangifte indient voor de aanvraag, wordt de datum van de anvraag vastgelegd op de datum van de aangifte.’

Zoals dat eerder al voor de beroepen in de gezondheidssector gebeurde, kan je voor meer informatie terecht bij Fedris.
 

Bron: Koninklijk besluit nr. 39 van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19, BS 8 juli 2020

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates