Je werkt met uitzendkrachten vanaf augustus 2019? Misschien mogen zij in jouw onderneming gaan stemmen!

20 juni 2019

Uitzendkrachten kunnen stemrecht krijgen bij de gebruiker!

Tot voor kort hadden uitzendkrachten geen stemrecht in de onderneming waar zij werkten. Toch worden hun loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald door de regels van toepassing bij de gebruiker. Dit is onderneming waarvoor zij effectief werken. De ondernemingsraad bij de gebruiker stelt de inhoud van het arbeidsreglement op of wijzigt die net zoals uurroosters en verlofregelingen. Het comité voor preventie en bescherming bij de gebruiker is bevoegd voor alles in verband met veiligheid en gezondheid op het werk. Ook in de ons omringende landen mogen uitzendkrachten stemmen in de onderneming die van hun diensten gebruikt maakt. Voldoende redenen voor de wetgever om uitzendkrachten stemrecht te verlenen voor de sociale verkiezingen van de onderneming waar zij effectief werken.  Tijdens de volgende sociale verkiezingen, die doorgaan in 2020, zullen uitzendkrachten voor het eerst naar de stembus trekken bij de gebruiker.  

Net zoals bij reguliere werknemers is er een minimale anciënniteit vereist om te mogen stemmen. Uitzendkrachten krijgen stemrecht bij de gebruiker voor zover zij minstens 3 maanden voor die gebruiker werken. Uitzendkrachten werken echter vaak in onderbroken periodes. In dat geval zijn zij stemgerechtigd voor zover zij 65 werkdagen zijn tewerkgesteld bij de gebruiker. Deze 3 maanden of 65 dagen moeten vallen in een periode die start 6 kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de aanplakking gebeurt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, dit is dag X. Deze periode eindigt op dag X.

Bovendien moeten zij vanaf dag X tot 13 dagen voor de sociale verkiezingen, gedurende 26 dagen bij de gebruiker tewerkgesteld zijn geweest.

Opgelet: De gebruiker wordt bepaald op het niveau van de “technische bedrijfseenheid”. Meerdere juridische entiteiten kunnen samen één technische bedrijfseenheid vormen. Er worden dan verkiezingen georganiseerd voor deze verschillende juridische entiteiten samen. Een uitzendkracht kan dus perfect de vereiste anciënniteit opbouwen om stemgerechtigd te zijn, door tijdens deze periode in verschillende bedrijven tewerkgesteld te zijn die deel uitmaken van dezelfde technische bedrijfseenheid.

 

Voorbeeld:

De sociale verkiezingen gaan door op 11 mei 2020. Een uitzendkracht die wil stemmen moet vanaf 1 augustus 2019 tot en met 11 februari 2020 3 maanden ononderbroken gewerkt hebben bij de gebruiker ofwel 65 dagen onderbroken.

Verder moet hij in de periode van 11 februari 2020 tot 28  april 2020 nog eens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn geweest.

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, B.S. 7 december 2007

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates