Kerstdag moeten betalen voor een werknemer die sinds oktober niet meer in dienst is? Het kan!

29 oktober 2018

Een werkgever die vandaag een arbeider in de bouwsector ontslaat kan hem kerstdag verschuldigd zijn.

De herfst is nog maar net aangebroken en Kerstmis staat al voor de deur. “Maar het is pas oktober” hoor ik u al zeggen. En toch is het mogelijk dat u als werkgever die vandaag een werknemer ontslaat kerstdag moet betalen aan deze werknemer. Waarom? Hoe? En hoe voorkomt u dit? Hieronder vindt u enkele verklaringen die u helpen om een beter beeld te krijgen.

Waarom moet ik een feestdag betalen als de werknemer niet langer in dienst is?

De wetgeving inzake de feestdagen1 stipuleert dat de werkgever gehouden blijft tot betaling van een feestdag die na het einde van de arbeidsovereenkomst valt. Deze verplichting hangt af van de anciënniteit van de ontslagen werknemer:

  • voor zover de werknemer gedurende een periode van vijftien dagen tot één maand in dienst van de onderneming is gebleven, mag hij het loon aanvragen voor een feestdag die valt in de periode van veertien dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • voor zover de werknemer gedurende een periode van meer dan één maand in dienst van de onderneming is gebleven, blijft de werkgever gehouden tot betaling van het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

De bouwsector gaat nog verder2 inzake de eindejaarsfeestdagen (25 december en 1 januari) door te bepalen dat:

  • voor zover de werknemer, zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende een periode van vijftien dagen tot één maand in dienst van de onderneming is gebleven, hij recht heeft op het loon voor één feestdag die valt in de periode van 60 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • voor zover de werknemer, zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende een periode van meer dan één maand in dienst van de onderneming is gebleven, hij recht heeft op het loon voor de twee feestdagen die vallen in de periode van 60 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Concreet betekent dit dat als uw arbeider in de bouwsector op 1 januari 2018 aan de slag ging en u hem op maandag 29 oktober ontslaat, het zou kunnen dat u hem 25 december verschuldigd bent. Als u nog een week wacht en hem op 5 november ontslaat, zou u kunnen instaan voor de betaling van 25 december en 1 januari. 

Hoe kan ik de betaling van deze feestdag voorkomen?

De betaling van feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst is geen absoluut recht van de werknemer. Meerdere strenge voorwaarden moeten vervuld zijn om de betaling te kunnen overwegen.

De betaling van de feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst is inderdaad alleen mogelijk als de werknemer om een andere reden dan dringende redenen ontslaan werd. Er is geen sprake van betaling van de feestdag na afloop van een arbeidsovereenkomst die is geëindigd door het ontslag door de werknemer om een andere reden dan dringende redenen.

Bovendien is de betaling van feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk als de werknemer op dat moment niet in dienst is bij een nieuwe werkgever. Het is inderdaad logisch dat hij geen dubbele betaling kan krijgen voor deze feestdag.

Een werknemer met een anciënniteit van minder dan 15 dagen kan nooit aanspraak maken op de betaling van de feestdag die na het einde van zijn arbeidsovereenkomst valt. De term "anciënniteit bij de werkgever" impliceert een ononderbroken engagement bij dezelfde werkgever.

Aarzel dus niet om vóór de inwilliging van de aanvraag van uw werknemer voor de betaling van de feestdagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst te controleren of aan de voorwaarden is voldaan. 

PC 124: werken in de bouwsector
Deze opleiding behandelt op één dag alle sociaal-juridische topics belangrijk voor de personeelsadministratie in de bouwsector, een must voor elke personeelsmedewerker in de sector.

[1] Art. 14 van het Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

[2] CAO 10 april 2008 over de betaling van de loon voor de feestdagen van 1 januari en Kerstmis (n° 87.941), 1 mei 2008 voor onbepaalde duur, KB 24 oktober 2008, BS 28 januari 2008.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates