Kilometervergoeding 2019 verhoogt naar 0,3653 euro per kilometer

28 juni 2019

Vergoeding voor dienstverplaatsingen vrijgesteld tot 0,3653 euro per kilometer vanaf 1 juli 2019.

Kilometervergoeding auto voor dienstverplaatsingen

Wanneer werknemers hun eigen auto, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen voor deze kosten een kilometervergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Daarbij kan hij zich baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die van toepassing is voor de federale ambtenaren.

Kilometervergoeding 2019

Het bedrag van die forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedraagt dit forfait 0,3653 euro per kilometer, een stijging ten opzichte van het vorig bedrag (0,3573 euro/kilometer).

0,3653 euro per kilometer als “ernstige norm”

De fiscus aanvaardt de forfaitaire terugbetaling van kosten op voorwaarde dat de toegekende vergoeding is vastgesteld volgens “ernstige normen”. De kilometervergoeding die de federale overheid toekent aan haar personeel wordt beschouwd als zo’n ernstige norm.

Werkgevers uit de privésector kunnen dus eveneens gebruik maken van deze forfaitaire kilometervergoeding om de kosten die hun werknemers voor hun dienstverplaatsingen gemaakt hebben terug te betalen. In dat geval is de toegekende vergoeding vrij van belasting en ook van sociale bijdragen.

Opgelet

De vermelde kilometervergoeding werd voorlopig enkel gepubliceerd voor de federale ambtenaren. De fiscus bevestigt jaarlijks expliciet de toepassing van dit bedrag op de werkgevers uit de privésector via een circulaire.

Bron:
Omzendbrief nr. 673 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (24 juni 2019) tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019, BS 27 juni 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates