Knelpuntberoepen: een scholingsbeding afsluiten kan sneller

26 april 2019

Het sociaal luik van de jobsdeal, dat nu officieel is, luidt een bijkomende versoepeling van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen in.

Nieuwe wetgeving sleutelt aan het scholingsbeding

De wet op de jobsdeal (sociaal luik), recent gepubliceerd, sleutelt opnieuw aan de voorwaarden voor het scholingsbeding, dit om de opname van knelpuntberoepen te stimuleren.

Een scholingsbeding is een contractuele clausule op basis waarvan de werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om een deel van de opleidingskosten terug te betalen in geval van vertrek uit de onderneming voor het verstrijken van een overeengekomen periode. Wanneer je de opleiding van een werknemer betaalt en deze verlaat kort nadien de onderneming, dan heb je dus recht op terugbetaling van een deel van de opleidingskost. Het beding biedt bescherming wanneer je in de opleiding van je werknemer investeert. De mogelijkheid bestaat enkel wanneer je met je werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebt afgesloten.

Dit scholingsbeding is onderworpen aan een reeks voorwaarden die sinds kort en in twee fasen versoepeld zijn voor opleidingen die leiden naar de uitoefening van een knelpuntberoep.

Najaar 2018: eerste versoepeling

In een bericht van november 2018 brachten we een eerste versoepeling van het scholingsbeding onder de aandacht. De eerste versoepeling hield in dat je niet langer rekening moet houden met een jaarloongrens die moet overschreden zijn om een scholingsbeding te kunnen afsluiten.

Voor “knelpunt” opleidingen of functies die moeilijk ingevuld kunnen worden in de regio waar het werk wordt uitgevoerd, hoeft het jaarloon sinds 10 november 2018 niet langer de grens van 34 819 euro te overschrijden. Het scholingsbeding dat verwijst naar een dergelijke opleiding is dus niet langer onderworpen aan een loonvoorwaarde voor de betrokken werknemer.

Voorjaar 2019: tweede versoepeling

Nieuwe wetgeving sleutelt aan het scholingsbeding Voorjaar 2019: tweede versoepeling

Met ingang van 29 april 2019 valt nu ook een bijkomende voorwaarde weg, opnieuw specifiek voor opleidingen die verband houden met een knelpuntberoep. Tot nog toe was een scholingsbeding ongeldig in het geval je werknemer een vorming volgt die voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor hij werd aangeworven uit te oefenen. Voor knelpuntberoepen kan dat voortaan dus wel.

De andere voorwaarden blijven wel verder bestaan, ook voor knelpuntberoepen dus. Het beding is nog steeds ongeldig wanneer de vorming geen duur van 80 uren bereikt of een waarde heeft gelijk aan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen, zoals vastgesteld, voor de werknemers van 21 jaar of meer.

Acerta heeft een voorbeeld van een scholingsbeding. Aarzel dus niet om hiervoor contact op te nemen met je aanspreekpunt.

Om meer te weten over het scholingsbeding, de bijhorende voorwaarden en de toepassing ervan kan je deel 1/D van je sociale gids raadplegen op Trefzeker of contact met ons opnemen.

Interesse in een opleiding? Volg dan onze opleiding Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op. Tijdens deze halve dag opleiding leert u het juiste contract formeel en inhoudelijk correct opstellen.

Bron:
Artikelen 13 tot 16 Wet 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates