Laatste kans voor tijdskrediet zonder motief

27 januari 2017

Velen dachten dat het tijdskrediet zonder motief reeds in 2015 was weggevallen. Toch kunnen werknemers nog tot en met 31 maart 2017 een aanvraag voor tijdskrediet zonder motief indienen bij hun werkgever. Na 31 maart is het te laat.

Wat veranderde er in 2015?

In januari 2015 viel het recht op uitkeringen van de RVA in het kader van een tijdskrediet zonder motief weg.

Dit betekent dat werknemers ook na 2015 nog steeds de mogelijkheid hebben om een tijdskrediet zonder motief bij hun werkgever aan te vragen, maar dan zonder een uitkeringen van de RVA. De werkgever moet uiteraard ook niets aan zijn werknemer in tijdskrediet betalen. Concreet komt het er dus op neer dat, als de werknemer een tijdskrediet zonder motief aanvraagt na 1 januari 2015, hij tijdens die periode geen inkomen had.

Wat is het nut dan om nog een tijdskrediet zonder motief aan te vragen?
In tegenstelling tot het onbetaald verlof, dat slechts mogelijk is mits de uitdrukkelijke toestemming van de werkgever, kan het tijdskrediet zonder motief, in bepaalde omstandigheden, “opgelegd” worden aan de werkgever. Het tijdskrediet zonder motief heeft bijgevolg wel nog nut wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt met de werkgever over de “loopbaanonderbreking” van zijn werknemer.

Wat verandert er op 1 april 2017?

Vanaf april kan er bij de werkgever geen aanvraag meer ingediend worden voor een tijdskrediet zonder motief. Deze vorm van tijdskrediet verdwijnt dan definitief uit het sociale landschap.

Concreet betekent dit dat de werkgevers dus niet meer verplicht zullen zijn om te aanvaarden dat hun werknemer een loopbaanonderbreking neemt om een reis rond de wereld te maken.

Wat met de tijdskredieten zonder motief die nog lopen op 1 april 2017?

Als de werknemer een tijdskrediet heeft lopen op 1 april, loopt dit gewoon door. 

Ook de werknemer die voor 1 april bij zijn werkgever een aanvraag voor tijdskrediet zonder motief indiende, maar dat nog niet begonnen is op die datum, behoudt zijn recht op dat tijdskrediet.

Concreet komt het er dus op neer dat enkel de nieuwe aanvragen die bij de werkgever worden ingediend na 1 april 2017 geen recht meer geven op tijdskrediet zonder motief.

Let wel, dit wegvallen van het tijdskrediet zonder motief werd door de sociale partners aangekondigd maar is nog niet bevestigd bij Koninklijk Besluit. Dit betekent dat de streefdatum van 1 april 2017 eventueel nog kan veranderen. We houden u op de hoogte houden van het verder verloop.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates