Landen met uitkering

24 maart 2017

Werknemers kunnen op het einde van hun loopbaan gebruik maken van een landingsbaan om stilaan uit te bollen tot ze de pensioenleeftijd bereikt hebben. Een landingsbaan laat toe om de loopbaan te verminderen met 1/2de of 1/5de.

Er is echter een onderscheid tussen enerzijds het recht op uitkeringen en anderzijds het recht op onderbreking bij de werkgever. 

Recht op onderbreking ≠ recht op uitkering

Er is een recht op landingsbaan bij de werkgever vanaf 55 jaar tot aan het effectieve pensioen. In bepaalde gevallen kan de aanvangsleeftijd verlaagd worden naar 50 jaar.

Hoewel een werknemer recht heeft op onderbreking bij zijn werkgever vanaf 55 jaar (in bepaalde gevallen 50 jaar), is er sinds 1 januari 2015 slechts een recht op uitkering vanaf 60 jaar. In bepaalde gevallen is er echter al een recht op uitkering vanaf 55 jaar. 

Kader-cao 127

Het Koninklijk Besluit dat het recht op uitkeringen regelt, voorziet dat de toegangsleeftijd tot de uitkeringen geleidelijk opgetrokken wordt naar 60 jaar op 1 januari 2019. De nationale arbeidsraad heeft de mogelijkheid om door middel van een kader-cao deze leeftijdsgrens te behouden op 55 jaar of een andere leeftijd te bepalen (die niet lager mag zijn dan 55 jaar).

Voor de periode 2017-2018 werd nu een nieuwe kader-cao gesloten die het recht op uitkering vanaf 55 jaar bestendigt in bepaalde gevallen. De uitzonderingsregimes en de voorwaarden voor het recht op uitkering vanaf 55 jaar zijn de volgende: 

  Leeftijdsvoorwaarde Loopbaanvoorwaarde
Onderneming in moeilijkheden of herstructurering 55 jaar 25 jaar
Lange loopbaan 55 jaar 35 jaar
Zwaar beroep 55 jaar 25 jaar
Nachtarbeid 55 jaar 25 jaar
Arbeidsongeschiktheid bouw 55 jaar 25 jaar

Alvorens een werknemer echter beroep kan doen op deze uitzonderingsregimes, moet het bevoegde paritair comité een sector-cao sluiten die uitdrukkelijk stelt dat de kadercao van toepassing zal zijn in de sector. 

Meer informatie kan u zoals steeds terugvinden in de Sociale Gids van Trefzeker Afdeling 12.II, C. Vanaf 1 april 2017 zal het tijdskrediet op een aantal vlakken wijzigen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates