Loongrenzen voor beslag en overdracht in 2022

29 december 2021

Zoals elk jaar worden in december de grensbedragen voor het volgende jaar gepubliceerd.

Een werknemer kan schulden maken of onderhoudsverplichtingen hebben. Wanneer hij niet betaalt of zijn verplichtingen niet nakomt, kan zijn schuldeiser naar de werkgever stappen en een deel van zijn loon opeisen.

Bescherming van het loon

Dat loon wordt echter beschermd om ervoor te zorgen dat de werknemer ten allen tijde in zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin kan voorzien. Slechts een deel ervan mag de werkgever aan de schuldeiser uitbetalen. Bovendien is er een extra bescherming voor werknemers die kinderen ten laste hebben. Van het voor beslag vatbaar deel van het loon is per kind ten laste 73 euro minder voorbehouden aan de schuldeiser.

Jaarlijkse indexering

Hoeveel van het loon precies beschermd is, wordt elk jaar door de wetgever bepaald. De grenzen die per kalenderjaar van toepassing zijn, worden in december van het voorgaande jaar aan de index van de consumptieprijzen aangepast.

Een schematisch overzicht van de bedragen geldig voor het jaar 2022 vind je in de tabel hieronder.

Maandelijks
nettoloon

Vatbaar
voor beslag

Maximale
inhouding

Beschermd voor
de werknemer

tot 1186,00

0 %

/

1186,00

1186,01 - 1274,00

20 %

17,60

70,39

1274,01 - 1406,00

30 %

39,60

92,39

1406,01 - 1538,00

40 %

52,80

79,19

boven 1538,01

alles

onbeperkt

/

Kind ten laste

 

 

73,00 per kind

(Bedragen in euro)

 

Bron
Koninklijk besluit van 17 december 2021  tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2021

Opleiding: loonbeslag

Schuldeisers wenden zich steeds vaker tot de werkgever. Het vervelende aan deze zeer juridische materie is dat de werkgever finaal kan opdraaien voor de schulden. Elke medewerker op de personeelsdienst moet dus een aantal signalen onmiddellijk correct kunnen interpreteren.

Deze praktijkopleiding geeft je op amper een halve dag een overzicht van de knel- en aandachtspunten rond het loonbeslag.

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates