Loopbaansparen uitgesteld

14 juli 2017

De wet wendbaar en werkbaar werk oftewel de wet Peeters lanceerde in februari dit jaar het begrip loopbaansparen.

Dit nieuwe concept zou een werknemer toelaten om een krediet aan uren te sparen. De werknemer kan dan, op een moment dat het hem past het opgespaarde krediet opnemen om zijn loopbaan te onderbreken met behoud van loon.

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hadden 6 maanden de tijd om het begrip loopbaansparen en de regels daarrond verder uit te werken. Indien de NAR echter geen tijdig akkoord zou vinden, was er de mogelijkheid om deze termijn te verlengen met nog eens 6 maanden.

De sociale partners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om zichzelf meer tijd te geven. Zij hebben nu de tijd tot en met 31 januari 2018 om alsnog een regelgevend kader uit te werken.

Bron:

KB van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 5 juli 2017.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates