Loopbaansparen wordt mogelijk

29 januari 2018

Vanaf 1 februari 2018 treedt het loopbaansparen in werking. Dit betekent echter niet dat u het dan onmiddellijk in uw onderneming kan invoeren.

Loopbaansparen laat een werknemer toe om tijd te sparen die hij dan op een later tijdstip opneemt. Dit laat hem toe zijn loopbaan zelf te sturen en adempauzes in zijn professionele loopbaan in te bouwen op de momenten dat hij dit zelf nodig vindt.

Kader loopbaansparen

De wet wendbaar en werkbaar werk die reeds gepubliceerd werd begin 2017 voerde een algemeen kader voor loopbaansparen in de Belgische wetgeving in. Alvorens het systeem operationeel kon worden, hadden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de tijd om een interprofessioneel kader uit te werken. De sociale partners slaagden er echter niet in om een akkoord te sluiten.

Doordat er geen interprofessioneel kader kon worden uitgewerkt, zal het algemeen kader opgenomen in de wet werkbaar wendbaar werk in werking treden vanaf 1 februari 2018.

Vanaf wanneer kan u het loopbaansparen invoeren in uw onderneming?

Dit betekent echter niet dat u het loopbaansparen vanaf 1 februari zal kunnen invoeren in uw onderneming. Alvorens u het loopbaansparen kan invoeren, moet uw sector immers iets ondernemen. De sector zal een algemeen kader moeten uitwerken: bepalen welke periodes gespaard kunnen worden en binnen welke termijn, welk loon hier tegenover staat enz.

Om de sector aan te zetten om een systeem van loopbaansparen in te voeren, kan een individuele onderneming of een representatieve organisatie in het paritair comité daarvoor de vraag tot uitwerking stellen aan het bevoegde paritair comité. Onderneemt het paritair comité niets binnen de zes maanden, dan kan een onderneming het loopbaansparen invoeren.

In de veronderstelling dat uw sector op 1/02/2018 gevraagd wordt een regeling uit te werken en de sector onderneemt niets, dan zal u het loopbaansparen ten vroegste vanaf 1 augustus 2018 kunnen invoeren in uw onderneming door een cao te sluiten.

Meer informatie over loopbaansparen kan u hier lezen of u kan afdeling 48 van de Sociale Gids in Trefzeker raadplegen.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates