Maakt u de brug in mei?

20 april 2018

De maand mei is steevast de maand met het grootste aantal wettelijke feestdagen. Traditioneel maken veel bedrijven de brug met het weekend vlak voor of na zo’n feestdag. Hoe pakt u dat aan?

In mei zijn er maar liefst drie wettelijke feestdagen. Dat zijn dagen waarop uw werknemers niet hoeven te komen werken, maar waarvoor u wel loon betaalt. Dinsdag 1 mei (feest van de arbeid) en donderdag 10 mei (O. H. Hemelvaart) zijn feestdagen die bijna aansluiten bij een weekend. Kan u uw werknemers een extra lang weekend gunnen door de brug te maken? Natuurlijk! Maar hoe pakt u dat aan? Met een collectieve sluiting op die dagen bijvoorbeeld. Er zijn wel enkele regels waar u rekening mee moet houden.

Op ondernemingsvlak
Allereerst moet u weten dat u niet zomaar eenzijdig kan beslissen om een collectieve sluiting in te voeren. Het Vakantiebesluit schrijft een procedure voor die u moet volgen. U moet overleggen met het personeel over de data en de duur van de collectieve sluitingsdagen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging of met een meerderheid van de werknemers, naargelang de situatie in uw onderneming. Er is geen bepaalde datum vóór dewelke u de dagen vast moet hebben gelegd, dit kan in principe het hele jaar door. Eens er een beslissing is genomen, moet u de werknemers hiervan op de hoogte brengen door een aanplakking van een bericht. Zo maken deze dagen deel uit van het arbeidsreglement.

Bepaald door de sector
Het kan natuurlijk ook zijn dat u actief bent in een sector die collectieve sluitingsdagen oplegt. Dan bent u verplicht deze te volgen. Tenzij u actief bent in de bouwsector. De dagen bouwverlof zijn een aanbeveling, maar sommige hoeft u niet verplicht over te nemen.

Wat is het lot van uw werknemers?
Op de dagen dat uw onderneming gesloten is, bent u niet verplicht loon te betalen. Het is dan ook aangeraden dat uw werknemers op die sluitingsdagen vakantie opnemen. Zo krijgen zij toch een vergoeding voor deze dagen. Valt de collectieve sluiting op een moment dat de werknemer geen vakantiedagen meer over heeft, dan kan hij uitkeringen krijgen voor tijdelijke werkloosheid. Maar dit is voorbehouden voor de werknemers die geen vakantie meer hebben omwille van een reden buiten hun wil om. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer net bij u is gestart en zijn vakantie heeft opgenomen bij de vorige werkgever. Hij was niet op de hoogte van de collectieve sluiting in uw onderneming en kon deze dagen dus niet reserveren.

U kan alles eens rustig nalezen in afdeling 52 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates