Mantelzorgverlof voorlopig niet mogelijk

24 oktober 2019

Jouw werknemer zou vanaf 1 oktober 2019 de mogelijkheid hebben om mantelzorgverlof te nemen. In praktijk is dit echter nog steeds niet mogelijk.

Mantelzorgverlof

Het mantelzorgverlof is bedoeld om doorlopende of regelmatige hulp of bijstand te verlenen aan een als zorgbehoevende erkende persoon waarmee hij een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie heeft.

De werknemer kan zijn loopbaan voltijds onderbreken of met 1/2 of 1/5 verminderen. Je leest hier meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Vanaf wanneer mogelijk?

Om mantelzorgverlof te kunnen nemen, heeft je werknemer een erkenning als mantelzorger nodig. Om de erkenning te verkrijgen, doet je werknemer een aanvraag bij zijn ziekenfonds, met akkoord van de zorgbehoevende persoon. De procedure om deze erkenning te verkrijgen, moet nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Tot op heden is er echter nog geen officieel gepubliceerd koninklijk besluit voorhanden.

Je kan alvast meer lezen over mantelzorgverlof en de andere mogelijkheden voor thematisch verlof en tijdskrediet in de Sociale Gids, afdeling 12.I en 12.II in Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates