Mobiliteitsbudget: licht aan het einde van de tunnel?

22 januari 2019

Ondanks de moeilijke politieke situatie op dit moment ziet het ernaar uit dat het mobiliteitsbudget toch nog goedgekeurd zal worden door het parlement. Als alles goed loopt, zou deze wetgeving in werking kunnen treden op 1 maart 2019.

Het mobiliteitsbudget mag niet verward worden met de mobiliteitsvergoeding. De mobiliteitsvergoeding (ook wel “cash for car” genoemd) bestaat al enige tijd. Het mobiliteitsbudget werd initieel uitgewerkt door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en werd daarna overgenomen in een wetsontwerp van de Federale regering. Dit ontwerp werd midden januari goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën, nu volgen nog de behandeling (en goedkeuring) door de commissie Sociale Zaken en de plenaire vergadering. Indien er geen problemen meer opduiken, zou het mobiliteitsbudget al in werking kunnen treden op 1 maart 2019.

Principe

Het mobiliteitsbudget geeft werknemers die een bedrijfswagen hebben, of die ervoor in aanmerking komen, de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te leveren en in de plaats daarvan 1 of meerdere (alternatieve) vervoermiddelen te kiezen om hun privéverplaatsingen (met inbegrip van het woon-werkverkeer) mee af te leggen. Het blijft mogelijk om over een bedrijfswagen te beschikken, zij het dan wel een milieuvriendelijkere. De verschillende vervoermiddelen waaruit werknemers kunnen kiezen zijn ondergebracht in 3 pijlers die elk hun eigen (para)fiscale behandeling ondergaan.

Voorwaarden

Enkel werkgevers die sinds minstens 36 maanden ononderbroken 1 of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen, kunnen het mobiliteitsbudget invoeren in hun onderneming. Langs werknemerskant is vereist dat de werknemer - bij functieverandering of in geval van promotie - behoort tot een functiecategorie die recht geeft op een bedrijfswagen om een mobiliteitsbudget aan te kunnen vragen.

De werknemer moet op het moment van zijn aanvraag bovendien:

  • minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen bij zijn huidige werkgever;
  • in de afgelopen 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of ervoor in aanmerking komen bij zijn huidige werkgever.

Nieuw aangeworven werknemers die op basis van hun functiecategorie in aanmerking komen voor een bedrijfswagen kunnen onmiddellijk een mobiliteitsbudget aanvragen.

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

De omvang van het mobiliteitsbudget hangt af van de totale kost van de wagen voor de werkgever op jaarbasis, de ‘total cost of ownership’. Er wordt rekening gehouden met de financieringskosten van de wagen zelf, maar ook met alle bijbehorende kosten zoals onder andere de brandstof, verzekeringen, onderhoud, (para)fiscale lasten, …

(Para)fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget

De fiscale behandeling van het voordeel van het mobiliteitsbudget zal afhangen van de keuze(s) die de werknemer maakt:

Pijler 1: indien de werknemer kiest voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen wordt hiervoor een voordeel van alle aard berekend en belast zoals steeds geldt voor de bedrijfswagen. De werkgever zal een bijzondere RSZ-bijdrage (C02-bijdrage) moeten betalen;

Pijler 2: “duurzame vervoermiddelen”: indien de werknemer zijn budget (daarnaast) gebruikt om bijvoorbeeld een abonnement voor het openbaar vervoer te kopen, dan wordt dat deel van het mobiliteitsbudget volledig vrijgesteld. Zo wilt men aanmoedigen dat werknemers hun budget zo veel mogelijk spenderen aan dergelijke duurzame vervoermiddelen;

Pijler 3: uitbetaling mobiliteitsbudget op het einde van het jaar: het deel van het mobiliteitsbudget dat (eventueel) overblijft op het einde van het jaar wordt uitbetaald. Hierop zijn geen belastingen verschuldigd, maar wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer. 

 

Meer weten over het mobiliteitsbudget? Schrijf je dan in voor onze opleiding “Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk”. In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de verschillende mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers en de nieuwe mobiliteitsvergoeding.

Bron:
Wetsontwerp van 3 december 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, Doc. 54/3381.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates