Moet uw zieke werknemer een medisch attest afgeven?

15 oktober 2018

Is uw werknemer ziek? Moet hij dan een medisch attest afgeven? Het hangt er van af…

Er is geen algemene verplichting om bij ziekte een medisch attest af te leveren aan de werkgever!

Opgelet, deze verplichting kan u wel zelf opleggen:

  • Door de verplichting op te nemen in een CAO
  • Door de verplichting op te nemen in het arbeidsreglement
  • Door ernaar te vragen telkens wanneer de werknemer ziek is

Enkel thuisarbeiders zijn altijd wettelijk verplicht een medisch attest af te leveren.

Wanneer moet dit dan afgegeven worden?

Als er toch een verplichting is, of een vraag van de werkgever, dan moet het medisch attest afgegeven worden binnen de twee werkdagen.

Opgelet, als werkdagen tellen alle dagen, behalve zon- en feestdagen. Meldt uw werknemer op maandag dat hij ziek is en u vraagt hem een doktersbriefje af te geven, dan moet dit er ten laatste dinsdag zijn. Welke de concrete werkdagen zijn van de werknemer of binnen de onderneming is hierbij van geen enkel belang, evenmin als het arbeidsregime van de betrokken werknemer.

Wanneer het ziektebriefje per post wordt verstuurd, is het de datum van verzending die telt. 

Wat met een verlenging?

Of er in geval van een verlenging van de arbeidsongeschiktheid een nieuw medisch attest moet afgeleverd worden, is niet duidelijk. Sommige rechtspraak bepaalt dat er geen verlengingsattest aan de werkgever moet overgemaakt worden indien de desbetreffende clausule in het arbeidsreglement of in de CAO alleen bepalingen bevat over de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, maar niets voorziet inzake de verlenging. Het is dan ook aangewezen om in de CAO, het arbeidsreglement of in de van de werkgever uitgaande individuele vraag uitdrukkelijk op te nemen dat ook bij een verlenging een nieuw attest moet afgeleverd worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u best een kijkje nemen in afdeling 10 van de Sociale Gids op Trefzeker. Hebt u hulp nodig bij het opstellen van uw arbeidsreglement, dan kan u zich laten begeleiden door Acerta Consult

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates