Nieuwe regels over binnenluchtkwaliteit: laat je werknemers ‘opgelucht ademhalen’

14 juni 2019

Er gelden vanaf 31 mei 2019 nieuwe regels over de luchtverversing op de arbeidsplaats. Wat zijn de veranderingen waar je vanaf nu rekening mee moet houden? 

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

Voortaan geldt niet langer het criterium ‘voldoende verse lucht’, maar wel een ‘goede binnenluchtkwaliteit’ waarover werknemers in werklokalen moeten kunnen beschikken. Werklokalen zijn lokalen waarin zich werkposten bevinden. Om deze goede binnenluchtkwaliteit te bepalen, moet je als werkgever een risicoanalyse uitvoeren, waarbij je rekening houdt met het debiet van de aangevoerde lucht en mogelijke verontreinigingsbronnen.

Er kunnen verschillende van dit soort bronnen zijn, bijvoorbeeld:

  • aanwezige personen en hun fysieke activiteit;
  • aanwezige producten en materialen, zoals bouwmaterialen, vloerbekleding, meubilair, planten en dieren, toestellen, werktuigen, machines etc.;
  • onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen;
  • kwaliteit van de aangevoerde lucht door infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

Deze risicoanalyse voer je uit door middel van visuele inspecties, controle van installaties en documenten en met medewerking van je werknemers. Indien nodig voer je ook metingen en/of berekeningen uit.

Concreet zorg je ervoor dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dit komt overeen met een minimumventilatiedebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon.

Mits bepaalde voorwaarden kan deze CO2-concentratie afwijken tot 1200 ppm en de  te respecteren minimum ventilatiedebiet tot 25 m3/u per aanwezige persoon.

De implementatie?

Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020, moet je ervoor zorgen dat voldaan is aan de nieuwe normen.

Voor bestaande gebouwen die niet aan deze normen kunnen voldoen, maak je een actieplan op, in overleg met de bevoegde preventieadviseur en het comité, zodat dit stapsgewijs en binnen afzienbare termijn wel mogelijk wordt met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

De resultaten van de risicoanalyse en het actieplan moet je opnemen in het globaal preventieplan.

Op de website van de FOD WASO zal een praktijkrichtlijn worden gepubliceerd met aanbevelingen op basis van wetenschappelijke inzichten, ervaringen op het terrein en consensus voor een nog concretere implementatie van deze nieuwe regels.

Meer informatie kan je terugvinden in Afdeling 36 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bron: art. III. 1-34 tot III. 1-37 van de codex over het welzijn op het werk.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates