Nieuwigheden voor de overuren in de horeca

27 november 2015

Op donderdag 26 november stond de wet houdende diverse sociale bepalingen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert niet alleen de flexi-jobs in vanaf 1 december, maar ook de zogenaamde goedkopere overuren voor de horeca. Waarover gaat dat nu precies?  

Optrekking grens niet te recupereren overuren

Werknemers in de horeca kunnen er voor kiezen om 143 gepresteerde overuren niet in te halen, maar in de plaats daarvan uitbetaald te krijgen. Het gaat hierbij om werknemers die overuren presteren in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak.

Dit aantal niet in te halen overuren wordt vanaf 1 december 2015 opgetrokken naar 300 uur per kalenderjaar en zelfs 360 uur indien de werkgever een geregistreerde kassa heeft. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met een zekere limiet. Zo mogen er per 4 maanden maximaal 143 overuren niet ingehaald, dus uitbetaald, worden.

Deze overuren moeten worden uitbetaald bij het loon van de maand waarin ze gepresteerd werden. De werkgever is geen overloon verschuldigd voor deze uren.  Bovendien is er noch BV, noch RSZ verschuldigd op deze overuren. Bruto is met andere woorden netto.

Let op, dit geldt enkel voor voltijdse werknemers.

De lastenverlaging op de overuren

Ook de lastenverlaging op overuren wordt uitgebreid. Het gaat hier om overuren die voor de werkgever recht geven op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en voor de werknemer op een belastingvermindering. Dit aantal wordt opgetrokken van 130 (of 180 voor wie een geregistreerde kassa heeft) naar 360 uren. Deze maatregel geldt voor iedere werkgever in de horeca ongeacht het feit of er al dan niet een geregistreerde kassa is binnen de onderneming. Om van deze maatregel te kunnen genieten, is het met andere woorden niet nodig dat er een geregistreerde kassa is in de onderneming.

Let wel, het gaat hier enkel om uren die recht geven op een overurentoeslag.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 26 november 2015

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates