(Nog) geen uitkeringen tijdskrediet mogelijk met nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

29 mei 2018

Werknemers kunnen, onder andere, tijdskrediet nemen om zorg te dragen voor hun kind, tot het de leeftijd van 8 jaar bereikt. Gaat het om een gehandicapt kind, dan kan het tijdskrediet genomen worden tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

Om aanspraak te maken op een tijdskrediet voor een gehandicapt kind, moet de werknemer een attest voorleggen waaruit blijkt dat het kind lichamelijk of geestelijk ongeschikt is voor ten minste 66%, of het moet gaan om een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Voor wat betreft het recht op onderbreking bij de werkgever werd het begrip van gehandicapt kind uitgebreid tot kinderen met een aandoening die leidt tot minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag. Dat kon u hier al lezen.

Uitkering?

Deze aanpassing heeft alleen betrekking op de voorwaarden voor onderbreking bij de werkgever en trad in werking op 1 april 2018. Anderzijds is echter nog een aanpassing van het koninklijk besluit met betrekking tot de uitkeringen nodig. Dit koninklijk besluit is tot op heden nog niet gewijzigd.

Zolang het koninklijk besluit omtrent de uitkeringen niet aangepast is, kan de werknemer wel een tijdskrediet verkrijgen op basis van de nieuwe bepaling, maar hij kan slechts een uitkering verkrijgen van RVA op basis van een attest dat melding maakt van 66% ongeschiktheid of een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag. De uitkering kan nog niet verkregen worden op basis van een attest waarop minstens 9 punten in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal vermeld staan.

Wil u meer weten over dit onderwerp? In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in één dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates