Nu ook tijdskrediet met uitkeringen mogelijk met uitgebreide notie ‘gehandicapt kind’

16 mei 2019

Een werknemer kan een tijdskrediet voor het verzorgen van zijn kind krijgen met uitkering op basis van de nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

Werknemers kunnen, onder andere, tijdskrediet nemen om zorg te dragen voor hun kind, tot het de leeftijd van 8 jaar bereikt. Gaat het om een gehandicapt kind, dan kan het tijdskrediet genomen worden tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

Om aanspraak te maken op een tijdskrediet voor een gehandicapt kind, moet de werknemer een attest voorleggen waaruit blijkt dat het kind lichamelijk of geestelijk ongeschikt is voor ten minste 66%, of het moet gaan om een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Recht op onderbreking

Voor wat betreft het recht op onderbreking bij de werkgever werd het begrip van gehandicapt kind uitgebreid tot kinderen met een aandoening die leidt tot minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag. Dat was al zo sinds 1 april 2018.

Recht op uitkering

Het Koninklijk besluit dat het recht op uitkering regelt, was echter nog niet aangepast. Dat had tot gevolg dat een werknemer wel tijdskrediet kon nemen op basis van de nieuwe notie ‘gehandicapt kind’, maar dat daar geen recht op uitkering tegenover stond.

RVA kon slechts een uitkering toekennen op basis van een attest dat melding maakt van 66% ongeschiktheid of een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag. De uitkering kon nog niet verkregen worden op basis van een attest waarop minstens 9 punten in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal vermeld staan.

Het Koninklijk besluit werd intussen aangepast waardoor RVA, vanaf 1 mei 2019, ook een uitkering kan toekennen op basis van een attest waarop minstens 9 punten in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal vermeld staan. 

Meer lezen over tijdskrediet kan in afdeling 12.I van de Sociale Gids in Trefzeker of in hoofdstuk 40.6 van uw Sectorale Gids.

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof. 

Bron:
Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 6 mei 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates