Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Omzetting herziene detacheringsrichtlijn van start op 30 juli 2020

13 juli 2020

Vanaf 30 juli 2020 hou je bij detachering van werknemers vanuit een andere lidstaat van de EU best rekening met nieuwe spelregels.

Context

De voorwaarden voor detachering van werknemers tussen lidstaten van de Europese Unie worden al geruime tijd door Europese richtlijnen, die loon- en arbeidsvoorwaarden uittekenen, bepaald. De sociale zekerheidsregels worden hierdoor niet gevat. Deze blijven vervat in de EU Verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

Op 28 juni 2018 kwam op Europees niveau de Richtlijn 2018/957 tot stand tot herziening van de bestaande Detacheringsrichtlijn 96/71. De lidstaten kregen tot 30 juli 2020 de tijd om deze om te zetten. De omzetting in België werd dan ook recent gerealiseerd door een wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers. De wet voert een onderscheid in naargelang de detachering tot 12 maanden, dan wel langer dan 12 maanden duurt en voert een meer verregaande informatieverplichting in bij grensoverschrijdende uitzendarbeid.

Detachering tot 12 maanden

In de loop van de eerste 12 maanden van een detachering van een werknemer vanuit het buitenland moet je volgende wettelijke bepalingen in acht nemen:

 • de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden vervat in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden;
 • de algemeen verbindend verklaarde Cao’s, met uitzondering van:
  • de vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn en die geen verband houden met de detachering;
  • en met uitzondering van bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen.

Op grond van een gemotiveerde kennisgeving kan de termijn van 12 maanden met 6 maanden worden uitgebreid vóór het einde van de 12e maand van de tewerkstelling als gedetacheerde werknemer.

Detachering langer dan 12 maanden

Wanneer de detachering in België de grens van 12 maanden overschrijdt, dan moet de werkgever voor de arbeidsprestaties geleverd na deze periode, de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die zijn neergelegd in:

 • de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (ook als ze niet strafrechtelijke beteugeld worden), met uitzondering van de bepalingen over de procedures, formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en
 • de algemeen verbindend verklaarde Cao’s met uitzondering van:
  • de bepalingen over de procedures, de formaliteiten en de voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • de bepalingen die voorzien in bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen.

De te respecteren normen worden hier dus uitgebreid tot nagenoeg alle bepalingen van het Belgische arbeidsrecht en dus o.a. ook de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Omdat de drempel van 12 maanden erg belangrijk wordt, neemt de nieuwe wet een clausule op om misbruiken tegen te gaan. Wanneer de gedetacheerde werknemer vervangen wordt door een andere gedetacheerde werknemer die dezelfde taak op dezelfde plek uitvoert, dan worden alle tewerkstellingsperiodes opgeteld om het vervullen van de termijn van 12 maanden te beoordelen.

Voor de transportsector geldt een overgangsregeling. De nieuwe bepalingen gelden er pas op een nog bij KB te bepalen tijdstip.

Uitzendarbeid

De wet voert verder een nieuwe informatieverplichting in voor (in België gevestigde) gebruikers, die beroep doen op vanuit het buitenland ter beschikking gestelde werknemers.

Zo moet de Belgische gebruiker (schriftelijk) informatie bezorgen aan het uitzendkantoor over de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden die bij ons voor de gedetacheerde uitzendkrachten van toepassing zijn. Ook moet de gebruiker het uitzendkantoor voorafgaand laten weten of de uitzendkracht in een andere EER-lidstaat of Zwitserland zal werken. Deze verplichting geldt ook voor andere vormen van terbeschikkingstelling van personeel en werkgeversgroeperingen.

Ook de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet het nodige doen om de informatie over de formaliteiten en de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van detachering van werknemers naar België, waar nodig, te versterken. Op vandaag is reeds informatie terug vinden rond detacheringen naar België via deze link.

Conclusie

Voor werkgevers in België wijzigt er gedurende de eerste 12 maanden van de detachering in feite weinig. De dwingende bepalingen (zgn. harde kern bepalingen) golden eerder al in België op grond van de wet van 5 maart 2002. De voornaamste wijziging doet zich voor bij detacheringen die de grens van 12 maanden overschrijden. Nagenoeg het ganse Belgische arbeidsrecht wordt in dat geval van toepassing.

Bron: Wet 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers, BS 18 juni 2020 (datum van inwerkingtreding is 30 juli 2020).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates