Ongeval tijdens het eindejaarsfeest, wat nu?

19 december 2018

De tijd van kerstmarkten en nieuwjaarsrecepties staat voor de deur. Ook op het werk wordt deze periode aangegrepen om de collegiale banden te versterken door het plaatsen van kerstbomen en het organiseren van een kerst- of nieuwjaarsfeestje. Maar zijn deze festiviteiten (betaalde) arbeidstijd? En wat met een uitstapje naar de kerstmarkt of een nieuwjaarsreceptie met een valpartij tot gevolg? 

Vrijwillige tegenover verplichte deelname

Arbeidstijd veronderstelt dat de werknemer onder gezag staat van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever zelfs op de kerstmarkt of de nieuwjaarsreceptie bevelen kan uitdelen en zijn werknemer deze moet opvolgen. Een al dan niet vrijwillige deelname aan de activiteit is vaak een belangrijke maatstaf om dit 'onder gezag staan van' te kunnen beoordelen.

Vindt de uitstap bijvoorbeeld plaats tijdens de middagpauze dan kan je er vanuit gaan dat de deelname niet verplicht is en binnen de vrije tijd plaatsvindt.

Is het bezoek aan de kerstmarkt of de nieuwjaarsreceptie een verplicht nummer voor (alle) medewerkers en kan er dan ook nog een bevel worden uitgedeeld, dan spreken we bijna altijd over arbeidstijd.  

Arbeidsongeval

Of de tijd op de kerstmarkt of nieuwjaarsreceptie nu vrije tijd of arbeidstijd is, is van tel wanneer een van uw medewerkers slachtoffer wordt van een ongeval op de kerstmarkt of receptie of tijdens de heen & terugreis.

Dit ongeval krijgt pas het karakter van een arbeidsongeval zodra de werknemer

  • een letsel oploopt door
  • een plotse gebeurtenis tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of tijdens de verplaatsing van en naar het werk.

Of de werknemer vrij kiest om deel te nemen aan de activiteit dan wel dat hij verplicht deelneemt (en hij in dit laatste geval dus zijn arbeidsovereenkomst uitoefent), zal dus mee bepalend zijn of de verzekering het ongeval als arbeidsongeval zal aanvaarden.
Gaat het om een spontaan initiatief van collega’s die samen iets gaan drinken, dan gelden de regels inzake arbeidsongevallen dus niet. 

Organiseert u een personeelsactiviteit, vergeet dan niet uw arbeidsongevallenverzekeraar te verwittigen!

Meer informatie over de regels rond arbeidsongevallen vindt u terug in afdeling 10.IV en 50 van de sociale gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates