Online kerstcadeautjes bestellen tijdens de werkuren.

24 december 2018

Mag de werknemer zijn laatste online aankopen tijdens de werkuren doen? Hoe reageert u als werkgever op deze situatie? Hoe kunt u zich hiertegen wapenen?

Late beslissers hebben nog een paar uur de tijd om hun laatste kerstcadeaus online te bestellen. Maar, kerstavond of niet, 24 december is geen feestdag en u verwacht van uw aanwezige werknemers dat ze nog werken voor ze beginnen te feesten. Wat kunt u doen als u uw werknemer op heterdaad betrapt tijdens de werkuren?

U betrapt uw werknemer erop dat hij online bestellingen plaatst tijdens zijn werkuren. Wat moet u dan doen?

De werknemer is verplicht zijn werk naar behoren uit te voeren binnen de afgesproken termijn en op de plaats en in de omstandigheden zoals overeengekomen, en dit conform de opdrachten en instructies die gegeven worden door de werkgever. Op deze basis beschikt de werknemer dus niet over het recht om online bestellingen te plaatsen tijdens de werkuren.

Concreet raden wij u dus aan om uw werknemer een schriftelijke waarschuwing te sturen zodra u vaststelt dat hij online bestellingen plaatst.

Blijft uw werknemer ondanks deze waarschuwing toch online bestellingen plaatsen, dan kunt u eventueel disciplinaire sancties opleggen. Opgelet, deze disciplinaire sancties kunnen slechts worden overwogen onder bepaalde voorwaarden en voor zover ze voorzien zijn in uw arbeidsreglement.

Blijft het voorval zich herhalen, aarzel dan niet om meerdere schriftelijke waarschuwingen te sturen. Onder bepaalde voorwaarden zou dit kunnen leiden tot ontslag.

Hoe kunt zich hier als werkgever beter tegen beschermen?

De enige manier om u zo goed mogelijk te beschermen tegen dergelijk misbruik is een arbeidsovereenkomst en een volledig en aangepast arbeidsreglement voorzien, inclusief sancties, duidelijke verboden en een duidelijke omschrijving van het werk en de werkuren.

Acerta kan u helpen bij het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten en een geschikt arbeidsreglement. Aarzel niet om contact op te nemen met uw vertrouwenspersoon bij Acerta. 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates