Online kerstcadeautjes bestellen tijdens de werkuren.

09 december 2019

Mag de werknemer zijn laatste online aankopen tijdens de werkuren doen? Hoe reageer je als werkgever op deze situatie? Hoe kan je je hiertegen wapenen?

Je werknemers hebben nog een paar weken de tijd om hun laatste kerstcadeaus online te bestellen. Maar, kerstavond of niet, ook in de maand december moet er gewerkt worden en je verwacht van al je aanwezige werknemers dat ze hun taken eerst afronden voor ze beginnen te feesten. Wat kan je doen als u jouw werknemer op heterdaad betrapt tijdens de werkuren?

Je betrapt jouw werknemer erop dat hij online bestellingen plaatst tijdens zijn werkuren. Wat moet je dan doen?

De werknemer is verplicht zijn werk naar behoren uit te voeren binnen de afgesproken termijn en op de plaats en in de omstandigheden zoals overeengekomen, en dit conform de opdrachten en instructies die gegeven worden door de werkgever. Op deze basis beschikt de werknemer dus niet over het recht om online bestellingen te plaatsen tijdens de werkuren.

Concreet raden wij je dus aan om uw werknemer een schriftelijke waarschuwing te sturen zodra je vaststelt dat hij online bestellingen plaatst.

Blijft jouw werknemer ondanks deze waarschuwing toch online bestellingen plaatsen, dan kan je eventueel disciplinaire sancties opleggen. Opgelet, deze disciplinaire sancties kunnen slechts worden overwogen onder bepaalde voorwaarden en voor zover ze voorzien zijn in jouw arbeidsreglement.

Blijft het voorval zich herhalen, aarzel dan niet om meerdere schriftelijke waarschuwingen te sturen. Onder bepaalde voorwaarden zou dit kunnen leiden tot ontslag.

Hoe kan je je hier als werkgever beter tegen beschermen?

Je kan daarom maar beter anticiperen op dit soort gedrag op de werkplaats. Daarom raden wij je aan om duidelijke regels op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Op die manier weten je werknemers precies wat ze wel en niet mogen doen tijdens de werkuren en welke sancties je hen kan opleggen indien ze deze regels niet naleven.

Daarnaast is het ook mogelijk om een beleid voor het gebruik van e-mails en het internet in je bedrijf op te stellen. In dit beleid kan je de  essentiële regels voor internetgebruik op de werkplaats vastleggen op bedrijfsniveau. Hierdoor kan je nutteloze discussies vermijden en, indien nodig, eventuele vooraf bepaalde sancties opleggen. Acerta kan je begeleiden om dit beleid op te stellen. Aarzel niet om de verschillende mogelijkheden te raadplegen via de volgende link.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates