Ouderschapsverlof 1/10de?

30 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta informeert u over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Ook omtrent de mogelijkheden van opname van het thematisch ouderschapsverlof zijn er mogelijks wijzigingen op til.

Een werknemer kan ouderschapsverlof opnemen om tijd te besteden aan de opvoeding van zijn  kinderen jonger dan 12 jaar.  Hij kan dit ouderschapsverlof opnemen onder de vorm van een voltijdse onderbreking of een vermindering van zijn arbeidsprestaties. Vermindering van de loopbaan kan in de vorm van een 1/2de of 1/5de die op te nemen is in minimum één dag per week. Afhankelijk van de vorm waarin hij het ouderschapsverlof opneemt, kan het verlof worden opgenomen gedurende respectievelijk 4 maanden, 8 maanden of 20 maanden.

In de kamer werden er in het verleden reeds wetsvoorstellen ingediend die onder andere het invoeren van een ouderschapsverlof in de vorm van een 1/10de vermindering mogelijk zouden maken.  Dit zou een werknemer toelaten om gedurende 40 maanden een halve dag per week of tweewekelijks een dag verlof op te nemen.

De sociale partners spraken zich in een advies uit over dit wetsvoorstel. Zij informeerden de regering dat zij zich kunnen vinden in het principe van een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties in het kader van ouderschapsverlof te verminderen met 1/10de.

Bijkomende voorwaarde moet volgens de sociale partners wel zijn dat het opnemen van 1/10deouderschapsverlof enkel mogelijk is met uitdrukkelijk akkoord van werkgever.

Let wel: Het gaat hier om een advies gegeven door de Nationale arbeidsraad over wetsontwerpen. Deze wijziging is dus nog niet definitief. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates