Ouderschapsverlof 1/10de: eindelijk een gepubliceerde wet!

27 september 2018

Deze week werd er een nieuwe wet gepubliceerd waarmee het mogelijk wordt om ouderschapsverlof te nemen voor 1/10de. 

In de media was de afgelopen maanden veel te lezen over de parlementaire onderhandelingen omtrent de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10de. Afgelopen woensdag, 26 september, was het zover en werd de wet met betrekking tot de wijziging van het ouderschapsverlof gepubliceerd.

Wat is er nieuw?

Tot op vandaag is het mogelijk voor een werknemer om een loopbaanonderbreking te vragen aan zijn werkgever in de vorm van ouderschapsverlof. Dit kan op drie verschillende manieren:

  • ofwel een volledige opschorting van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel een vermindering van de tewerkstellingsbreuk ten belope van een halftijdse betrekking;
  • ofwel een vermindering van de tewerkstellingsbreuk met 1/5de (in de praktijk betekende dit vaak dat de werknemer een volledige dag afwezig is per week).

Voortaan zal een werknemer dankzij deze wet ook kunnen kiezen voor een loopbaanvermindering van 1/10de van het normale aantal werkuren van een voltijdse betrekking.

In de praktijk betekent dat dat de werknemer, bijvoorbeeld, elke woensdagnamiddag afwezig kan zijn. Maar dankzij de nieuwe wet betreffende de flexibilisering van de opname van thematische verloven die diezelfde dag werd gepubliceerd, zou de werknemer er zelfs voor kunnen kiezen om, in samenspraak met zijn werkgever, de vermindering van zijn arbeidsprestaties te spreiden over de overeengekomen periode (in de mate dat de overeengekomen periode minstens één maand of een veelvoud hiervan bedraagt). De werknemer kan er dan, bijvoorbeeld, ook voor kiezen om een volledige verlofdag op te nemen om de twee weken. 

Een wet, maar geen praktische toepassing

Opgelet! Hoewel de wet werd gepubliceerd, betekent dit nog niet dat werknemers onmiddellijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid om hun loopbaanvermindering met 1/10de van het normale aantal werkuren van een voltijdse betrekking op te nemen.

De regering moet namelijk nog een Koninklijk Besluit publiceren waarin alle praktische elementen voor de invoering van ouderschapsverlof 1/10de worden bepaald.

Een Koninklijk Besluit zal namelijk bepalen of de toestemming van de werkgever effectief verplicht zal zijn opdat de werknemer er gebruik van kan maken. Het zal ook moeten bepalen voor hoe lang deze loopbaanvermindering genomen kan worden. Verder zal ook het bedrag van de vergoedingen die zullen worden ontvangen door de werknemer tijdens deze periode van de loopbaanvermindering moeten worden vastgelegd, samen met een praktische procedure voor het indienen van de aanvraag door de werknemer.

De nieuwe wet die deze week werd gepubliceerd is dus een nieuwe stap richting een uitbreiding van het ouderschapsverlof, maar deze zal pas effectief bruikbaar zijn van zodra er een Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd.

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond het tijdskrediet en het themaverlof. 

Bron:
Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 2018 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS 26 september 2018

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates