Ouderschapsverlof in de herfstvakantie?

24 oktober 2018

De schoolvakantie vormt voor werknemers vaak een probleem inzake kinderopvang. Kan ouderschapsverlof een oplossing bieden voor de herfstvakantie?

Ouderschapsverlof is een loopbaanonderbreking waardoor de loontrekkende werknemers de mogelijkheid hebben om van de werkvloer afwezig te zijn om voor hun kinderen te zorgen. Dit ouderschapsverlof kan genomen worden als arbeidsduurvermindering, maar laat ook toe om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode volledig te onderbreken. Tijdens deze afwezigheid onderbreekt de werkgever tijdelijk de betaling van het loon van de werknemer die in de plaats een vergoeding krijgt van de RVA.

Is een ouderschapsverlof van één week mogelijk?

Ouderschapsverlof hangt af van verschillende voorwaarden en een daarvan is de minimum “opneemperiode”. Met andere woorden, het ouderschapsverlof kan enkel plaatsvinden als de aanvraag een minimumperiode dekt.

Vandaag de dag is ouderschapsverlof onder de vorm van een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties enkel mogelijk als de aanvraag voor een minimumperiode van een maand doorgevoerd wordt.

Een nieuwe wet met betrekking tot het ouderschapsverlof gepubliceerd op 26 september 2018 brengt dit minimum tot 1 week. Toch is het zonder Koninklijk Besluit dat de praktische toepassing van deze wet regelt onmogelijk om ze in de praktijk door te voeren. Men zal dus moeten wachten op de publicatie van deze Koninklijke Besluiten vooraleer een ouderschapsverlof van 1 week mogelijk is.

Voor de herfstvakantie van 2018 zal een ouderschapsverlof van 1 week dus niet mogelijk zijn en moet de werknemer een ouderschapsverlof van minimum een maand aanvragen.

We kunnen helaas niet voorspellen wanneer deze Koninklijke Besluiten gepubliceerd zullen worden. Misschien treden ze wel in werking voor de kerstvakantie.

Om meer te weten te komen over dit juridische nieuws, aarzel niet om de volgende link te raadplegen. We houden je alleszins op de hoogte van de ontwikkeling van dit dossier.

Is een verlofaanvraag die vandaag ingediend wordt voor volgende maandag mogelijk?

Om er voor te zorgen dat werkgevers niet in de problemen komen, heeft de wetgever besloten om een minimale aanvraagtermijn op te leggen. De werknemer die een ouderschapsverlof wil nemen, moet zijn aanvraag 2 tot 3 maanden voor de effectieve start van zijn ouderschapsverlof indienen.

Indien de werknemer de termijn niet respecteert, is de aanvraag ongeldig en kan de werkgever het ouderschapverlof weigeren. De werkgever kan echter (als hij dit wenst) een vervroegd ouderschapsverlof toekennen.

Anders gezegd kan uw werknemer niet van een ouderschapsverlof genieten voor de herfstvakantie als hij zijn aanvraag op woensdag 24 oktober heeft ingediend behalve als u hem de toestemming geeft.

Ouderschapsverlof is een recht waaraan voorwaarden verbonden zijn

Bovenop de voormelde aspecten is het ouderschapsverlof ook verbonden aan andere voorwaarden, zoals anciënniteitsvoorwaarden.

Bovendien heeft de werkgever de mogelijkheid om de ouderschapsverlofaanvraag uit te stellen. Zo kan bijvoorbeeld de werkgever van een feestwinkel waar een verkoopster een ouderschapsverlof aanvraagt voor Halloween dit weigeren omdat de aangevraagde periode een belangrijke omzet voor hem betekent.

Om meer te weten te komen over uw rechten als werkgever betreffende het tijdskrediet en het thematisch verlof van uw werknemers kunt u de volgende link raadplegen. 

Tijdskrediet en themaverlof
In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof. 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates