Ouderschapsverlof in de herfstvakantie?

16 oktober 2019

Opvang vinden voor de kinderen tijdens schoolvakanties is vaak een uitdaging. Kan ouderschapsverlof een oplossing bieden voor de herfstvakantie?

Ouderschapsverlof maakt het mogelijk voor werknemers om van de werkvloer afwezig te zijn om voor de kinderen te zorgen. Dit ouderschapsverlof kan genomen worden als arbeidsduurvermindering (1/2, 1/5 of 1/10), maar laat ook toe om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode volledig te onderbreken. Tijdens deze afwezigheid onderbreek je tijdelijk de betaling van het loon van de werknemer die in de plaats een vergoeding krijgt van de RVA.

Is een ouderschapsverlof van één week mogelijk?

Aan het kunnen opnemen van ouderschapsverlof zijn verschillende voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is dat ouderschapsverlof moet genomen worden voor een bepaalde minimumperiode.

Tot 31 mei 2019 was een maand de kortste periode waarvoor je werknemer voltijds ouderschapsverlof kon nemen. Ouderschapsverlof kon toen dus niet genomen worden om de herfstvakantie te overbruggen. Vanaf 1 juni 2019 kan dat wel. Vanaf dan heeft een werknemer de mogelijkheid om voor één week (of een veelvoud daarvan) ouderschapsverlof te vragen.

Kan je de aanvraag weigeren of uitstellen?

Je hebt steeds de mogelijkheid om de aanvraag voor een week ouderschapsverlof te weigeren. In dat geval moet je je weigeringsbeslissing binnen de maand schriftelijk meedelen aan je werknemer.  Je hebt hier geen mogelijkheid om het ouderschapsverlof uit te stellen aangezien je steeds een weigeringsmogelijkheid hebt.

Bovendien heeft de wetgever een aanvraagtermijn opgelegd om er voor te zorgen dat je als werkgever niet in de problemen komt. Wil je werknemer ouderschapsverlof nemen, dan moet hij zijn aanvraag 2 tot 3 maanden vóór de effectieve start van zijn ouderschapsverlof indienen.

Indien je werknemer deze termijn niet respecteert, dan is de aanvraag ongeldig en kan je het ouderschapverlof weigeren. Je kan echter (als je dit wenst) een vervroegd ouderschapsverlof toekennen.

Je werknemer kan dus geen ouderschapsverlof meer nemen voor de herfstvakantie als hij zijn aanvraag vandaag heeft ingediend, behalve als je hem de toestemming geeft.

Naast de voormelde aspecten is het ouderschapsverlof ook verbonden aan andere voorwaarden. Om meer te weten over de thematische verloven, kan je afdeling 12.I van de Sociale Gids in Trefzeker raadplegen.

Opleiding tijdskrediet en thematisch verlof

Opleiding tijdskrediet en thematisch verlof

Tijdskrediet en thematisch verlof: een recht voor je werknemer? Sinds kort zijn er wijzigingen in de wetgeving. Kom er alles over te weten tijdens deze opleiding.

Schrijf in

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates