Overschrijding van de spilindex in november 2022: wat betekent dit voor personen in SWT?

06 december 2022

Vanaf december 2022 wijzigt het inkomen van personen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mede door de indexatie van de sociale uitkeringen.

Wijzigingen aan het SWT-inkomen

Een persoon ontslagen met het oog op SWT heeft recht op een toeslag (de aanvullende vergoeding), naast de werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van de sector is de schuldenaar van de aanvullende vergoeding ofwel de werkgever ofwel een fonds van bestaanszekerheid (of eventueel een combinatie).

Het inkomen van een persoon in SWT kan op twee momenten veranderen: ofwel op 1 januari van elk jaar omwille van een herwaardering ofwel in geval van een indexatie van de sociale uitkeringen.

In december 2022 wijzigt het inkomen van een persoon in SWT omwille van de overschrijding van de spilindex in november 2022.

De nieuwe grensbedragen in kader van de berekening van de bedrijfstoeslag bij SWT

Welke vergoedingen

Nieuwe bedragen vanaf 1 december 2022

Maximum bedrag werkloosheidsvergoeding

Dagbedrag: 61,95 euro

Maandbedrag: 1.610,70 euro

Maximum loonplafond bij berekening bedrijfstoeslag  

Loonplafond: 4.813,48 euro

Minimum grensbedragen bij inhouding 6,5 %

ten voordele van RSZ    

zonder gezinslast:

1.730,36 euro bruto

met gezinslast:

2.084,26 euro bruto

 

Met welke elementen moet je allemaal rekening houden bij SWT?

Indien je van plan bent om een werknemer te ontslaan met het oog op SWT moeten een aantal voorwaarden samen worden vervuld :

  • er moet een CAO bestaan waarin de leeftijds-en loopbaanvereisten zijn vastgelegd;
  • je moet het initiatief nemen om de medewerker te ontslaan;
  • de betrokken medewerker moet gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen;
  • de betrokken medewerker moet recht hebben op een aanvullende vergoeding. Houd daarbij ook rekening met de sectorale bepalingen inzake die aanvullende vergoeding, en
  • afhankelijk van het SWT-stelsel geldt er een vervangingsverplichting.

Afhankelijk van de duur van de opzeggingstermijn (minimum 30 weken) geldt er sinds 1 januari 2014 ook de verplichting om een outplacementaanbod te formuleren.

Meer informatie?

Meer details over SWT kan je terugvinden in afdeling 57 van de sociale gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates