Overschrijding van de spilindex in september 2018 – wat betekent dit voor personen in SWT

14 september 2018

Het inkomen in geval van stelsel van werkloosheid (SWT) wijzigt op 2 verschillende momenten. Ofwel bij de zogenaamde herwaardering op 1 januari ofwel in geval van indexatie van de uitkeringen zoals in september 2018 het geval is.

Een persoon ontslagen met het oog op SWT heeft recht op een toeslag (de aanvullende vergoeding) naast de werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van de sector is de schuldenaar van de aanvullende vergoeding ofwel de werkgever ofwel een fonds van bestaanszekerheid (of eventueel een combinatie).

Het inkomen van een persoon in SWT kan veranderen op 2 momenten: ofwel op 1 januari van elk jaar omwille van een herwaardering ofwel in geval van een indexatie van de sociale uitkeringen.

In januari 2018 heeft deze herwaardering plaatsgevonden. In september 2018 is er eveneens een aanpassing van het inkomen van een persoon in SWT omwille van de overschrijding van de spilindex.

De nieuwe grensbedragen in kader van de berekening van de bedrijfstoeslag bij SWT

Welke vergoeding? Nieuwe bedragen
Maximum bedrag werkloosheidsvergoeding Dagbedrag: 51,83 euro
Maandbedrag: 1347,58 euro
Maximum loonplafond bij berekening bedrijfstoeslag Loonplafond : 4032,80 euro
Minimum grensbedragen bij inhouding 6,5 % ten voordele van RSZ Personen met gezinslast: 1746,22 euro
Personen zonder gezinslast: 1449,73 euro

 

Met welke elementen moet er allemaal worden rekening gehouden bij SWT?

Indien u van plan bent om een werknemer te ontslaan met het oog op SWT moeten een aantal voorwaarden worden vervuld:

 • check of er een CAO bestaat waarin de leeftijds-en loopbaanvereisten zijn vastgelegd;
 • het gaat altijd om een ontslag door de werkgever;
 • de betrokken werknemer moet gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen;
 • hou rekening met de sectorale bepalingen inzake de aanvullende vergoeding;
 • en afhankelijk van het stelsel SWT geldt er een vervangingsverplichting.

Afhankelijk van de duur van de opzeggingstermijn (minimum 30 weken) geldt er sinds 1 januari 2014 ook de verplichting om een outplacementaanbod te formuleren.

Meer weten over SWT? Lees er alles over in de Sociale Gids van Trefzeker in afdeling 57

Kom meer te weten over dit onderwerp in onze opleidingen:

 • Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?

  Langer werken is niet voor iedereen evident. Voor specifieke doelgroepen zijn er nog steeds uitzonderingsmaatregelen. In deze halve dag maken we u wegwijs.
 • SWT (brugpensioen): een klare kijk!

  Tijdens deze opleiding krijgt u een totaaloverzicht van de nieuwe regels rond SWT die de regering Michel I heeft ingevoerd. Geen enkel detail wordt uit de weg gegaan.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates