PC 200: deadline 1 juni opleidingsvoorstel

29 mei 2019

Elke bediende in PC 200 heeft recht op 2 dagen opleiding tijdens de arbeidsuren en een bijkomende opleidingsdag buiten de arbeidsuren. Welke deze opleidingsdagen zijn, moet je vóór 1 juni 2019 laten weten aan je werknemer

Elke bediende in PC 200 heeft recht op 2 dagen opleiding tijdens de arbeidsuren en een bijkomende opleidingsdag buiten de arbeidsuren voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019. De deeltijdse bedienden genieten deze opleidingsdagen pro rata hun deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen.

De opleiding heeft betrekking op het vormingsaanbod van CEVORA of op een door CEVORA erkende opleiding. Het vormingsaanbod kan ook uitgaan van de sector, de onderneming of andere opleidingsverstrekkers.

Opleidingsvoorstel

Je moet vóór 1 juni 2019 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Indien dit niet is gebeurd, dan kan je werknemer vóór 1 september 2019 een schriftelijke aanvraag tot opleiding indienen. In dat geval moet je vóór 1 oktober 2019 schriftelijk meedelen hoe en wanneer de opleidingsdagen zullen worden aangeboden. Indien je niet reageert voor deze datum, dan kan de werknemer zelf kiezen of hij deze dagen opneemt onder de vorm van verlof hetzij opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA. Als de bediende vóór 1 september 2019 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht, dan verliest hij zijn recht op opleidingsdagen. 

Meer informatie kan je terugvinden in afdeling 40.10 in onze sectorale gids op Trefzeker of op de website van het Sociaal Fonds van het APCB en van Cevora.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates