PC 200: deadline 30 september 2017 voor omzetting loonsverhoging van 1,1% in gelijkwaardig voordeel

22 september 2017

In het PC 200 werden op 6 juli 2017 de cao’s gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018.

Zoals ook reeds vermeld in ons nieuwsbericht van 6 juni 2017 en 20 juni 2017 voorziet het sectorakkoord een loonsverhoging van 1,1% op 1 oktober 2017. Dit niet alleen van de sectorale minimumloonschalen, maar ook van de reële bruto maandlonen.

In het sectorakkoord wordt bepaald dat deze verhoging van de reële brutomaandlonen met 1,1% niet van toepassing is op

  • de bedienden die op een ander tijdstip een verhoging van hun loon genieten als het niet de automatische toepassing betreft van een op ervaring of anciënniteit gebaseerd barema in de mate dat hierdoor de 1,1% ingevuld wordt.
  • de bedienden die in de periode 2017-2018, volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming, effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht krijgen die gelijkwaardig zijn.

U hebt dus de mogelijkheid om de loonsverhoging om te zetten in andere voordelen in koopkracht dat een gelijkwaardig voordeel uitmaakt voor de bediende.
Het omzetten van het voordeel is de 1,1 % loonsverhoging omvormen tot bijvoorbeeld: het geven van maaltijdcheques, ecocheques, het afsluiten van een groepsverzekering of het verhogen van de werkgeversbijdrage in de bestaande groepsverzekering,… . Kort samengevat: alle in geld waardeerbare zaken.

Indien u ervoor opteert om de 1,1% loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, moet u een bepaalde procedure volgen:

  • Indien u een syndicale delegatie hebt in uw onderneming, moet de toepassing van het gelijkwaardig voordeel mits bedrijfsakkoord gebeuren tegen uiterlijk 30 september 2017. Omdat de syndicale delegatie alleen maar bevoegd is voor de bedienden die behoren tot één van de vier klassen van de sectorale beroepsclassificatie maar niet voor de kaderleden, moet er voor de kaderleden geen formeel bedrijfsakkoord gesloten worden.
  • Indien u geen syndicale delegatie hebt in uw onderneming, hebt u geen akkoord nodig. U moet wel, uiterlijk op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017, elke bediende schriftelijk en individueel informeren over de toepassing van het alternatieve voordeel.

Pas op! Sommige mogelijke alternatieve voordelen zoals maaltijdcheques vereisen toch een geschreven overeenkomst of een cao.

Kiest u voor een alternatief voordeel, vergeet dan niet uw aanspreekpunt hiervan op de hoogte te brengen uiterlijk tegen 30 september 2017.

Hebt u graag ondersteuning bij de alternatieve invulling van de 1,1% loonsverhoging? Neem vrijblijvend contact op met onze collega’s van Legal Consult

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates