PC 200 - deadline 31 oktober: ecocheques omzetten in gelijkwaardig voordeel!

30 november 2018

Bent u een onderneming binnen PC 200? Dan moet u jaarlijks in juni ecocheques uitbetalen aan uw werknemers. Wilt u liever een ander voordeel toekennen, dan kan dit. Hieronder sommen we nog even kort de regels op. 

Wie?

U moet aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volle referteperiode ecocheques van 250 euro toekennen. Een volle referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf juni 2017 tot en met mei 2018. Heeft uw werknemer gedurende deze volledige periode gewerkt? Dan heeft hij dus recht op ecocheques. Als uw werknemer geen volledige referteperiode heeft gewerkt, dan zal het bedrag pro rata de werkelijke prestaties betaald worden.

Bedienden die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag. 

Wanneer?

De betaling van de ecocheques gebeurt elk kalenderjaar in de loop van de maand juni.

Omzetting?

Indien u liever een ander voordeel dan de ecocheques wilt geven, kunt u deze ecocheques omzetten in een gelijkwaardig voordeel. Dit moet u doen vóór 31 oktober 2017. Dit nieuwe voordeel zal dan uitbetaald worden in 2018. Nieuwe ondernemingen moeten de omzetting ten laatste op 31 mei 2018 doen.

Hoe?

Hebt u een syndicale vertegenwoordiging? Dan moet deze omzetting gebeuren via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging.

Hebt u geen syndicale vertegenwoordiging? Dan moet u uw bedienden hier op voorhand over informeren.

Als u geen akkoord hebt vóór 31 oktober, blijft de oorspronkelijke sectorale regeling van toepassing. U zult dus in juni 2018 ecocheques moeten toekennen aan uw werknemers.

Indien u de ecocheques wilt omzetten in een ander voordeel, verwittig uw aanspreekpunt hierover. Meer lezen over de ecocheques? Dat kan in hoofdstuk 20.2.5 van de Sectorale Gids. 

Deel dit juridisch nieuws en updates
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates