PC 200: is je opleidingsplan al geregistreerd?

27 februari 2018

Elke bediende in PC 200 heeft recht op 2 dagen opleiding tijdens de arbeidsuren en een bijkomende opleidingsdag buiten de arbeidsuren voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018. De deeltijdse bedienden genieten deze opleidingsdagen pro rata hun deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen.

De opleiding heeft betrekking op het vormingsaanbod van CEVORA of op een door CEVORA erkende opleiding. Het vormingsaanbod kan ook uitgaan van de sector, de onderneming of andere opleidingsverstrekkers.

Opleidingsvoorstel

Je dient vóór 1 juni 2018 aan de bediende mee te delen welke de opleidingsdagen zijn. Indien dit niet is gebeurd, dan kan jouw werknemer vóór 1 september 2018 een schriftelijke aanvraag tot opleiding indienen. In dat geval moet je vóór 1 oktober 2018 schriftelijk meedelen hoe en wanneer de opleidingsdagen zullen worden aangeboden. Indien je niet reageert voor die datum, dan kan de werknemer zelf kiezen of hij deze dagen opneemt onder de vorm van verlof hetzij opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA. Als de bediende vóór 1 september 2018 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht, dan verliest hij zijn recht op opleidingsdagen.

Modaliteiten

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging

Indien je reeds een opleidingsplan hebt opgemaakt en laten registreren, kon je dit plan verlengen voor de periode 2018. De verlenging moet gebeuren vóór 1 maart 2018.

Indien je nog geen opleidingsplan had opgemaakt en geregistreerd bij het Sociaal Fonds, moet dit eveneens vóór 1 maart 2018 gebeuren. Doe je dat niet, dan kan je nog tot 31 maart 2018 toetreden tot het suppletief opleidingsplan, uitgewerkt door CEVORA. Je kan echter het opleidingskrediet niet op bepaalde bedienden overdragen. Dat suppletief opleidingsplan moet aan de vakbondsafvaardiging meegedeeld worden.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

Indien je reeds toegetreden bent tot het suppletief opleidingsplan, wordt deze toetreding automatisch verlengd voor de periode 2018. Hierbij kan je nog 50% van de opleidingsdagen herverdelen onder de bedienden.

Indien je nog niet bent toegetreden tot het suppletief opleidingsplan, kan je die toetreding tot 31 maart 2018 laten registreren bij het Sociaal Fonds. Hierbij kan je nog 50% van de opleidingsdagen herverdelen onder de bedienden.

Registratie verplicht?

Je hebt ook zonder de registratie toegang tot tal van gratis diensten aangeboden door CEVORA. Het is dus geen verplichting, maar het bied je wel tal van extra voordelen, zoals:

  • Grotere flexibiliteit bij de uitvoering van jouw opleiding: mogelijkheid om opleidingsdagen over te dragen binnen jouw personeelsbestand;
  • Sectorale opleidingspremies voor al je bedienden (40 euro per opleidingsdag per bediende, 80 euro voor een 55-plusser);
  • Kortingen bij een aantal opleidingscentra van minimum 10% (Zoek hier het gepaste opleidingscentrum of – domein);
  • Een gratis deelname van de bedrijfsleider aan de kosteloze CEVORA-opleiding indien minstens één van je bedienden een opleiding volgt;
  • De mogelijkheid om kosteloos opleidingen te laten organiseren in je onderneming door CEVORA voor een groep van tenminste 8 werknemers (in-company).

Praktisch

Indien je nog wenst toe te treden tot het suppletief opleidingsplan van CEVORA, kan je dit doen via de site van het Sociaal Fonds. Je hebt enkel uw RSZ-nummer nodig. Je kan natuurlijk steeds de papieren aanvraagformulieren downloaden op de website.

Meer informatie kan je terugvinden in afdeling 40.10 in onze sectorale gids op Trefzeker of op de website van het Sociaal Fonds van het APCB en van CEVORA

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates