PC 200: omzetten van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel?

25 september 2019

De werknemers die vallen onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) hebben elk jaar recht op ecocheques. Een bediende die voltijds werkte gedurende het refertejaar, kan daardoor aanspraak maken op 250 euro aan ecocheques. Deze worden hem uitbetaald in juni. 

De C.A.O. die deze ecocheques regelt, laat toe dat de betaling van deze ecocheques wordt omgezet in een gelijkwaardig voordeel. Voor de geïnteresseerden, het gaat om de C.A.O. van 9 juni 2016 betreffende ecocheques, B.S. 14 februari 2017. Hieraan is een termijn verbonden: uiterlijk 31 oktober van het jaar waarin de echocheques werden uitbetaald, kunnen deze omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel met ingang van het daaropvolgende jaar. Anders gezegd, een werkgever die in 2020 het voordeel van de ecocheques wil omzetten naar een gelijkwaardig voordeel, moet deze omzetting geregeld hebben op 31 oktober 2019. De cheques van 2019 omzetten kan niet meer. Deze moesten al uitbetaald worden in juni van dit jaar. Nieuwe bedrijven moeten de afspraken afgerond hebben uiterlijk op 31 mei van het jaar waarin zij voor de eerste keer de ecocheques uitbetalen. Opgelet, de omzetting mag de patronale kost van het voordeel niet hoger zijn dan de kost van de ecocheques.

Werkgevers met een syndicale vertegenwoordiging die deze omzetting wensen van de ecocheques verschuldigd in juni 2020, moet het akkoord over de omzetting van die ecocheques in een gelijkwaardig voordeel ten laatste schriftelijk hebben opgesteld en ondertekend op 31 oktober 2019. Werkgevers zonder syndicale vertegenwoordiging informeren de bedienden ten laatste op 31 oktober 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates