PC 209: Sectoraal Pensioenfonds

20 februari 2017

Werkgevers uit PC 209 ontvangen mogelijk een schrijven van de verzekeraar Integrale NV over het sectoraal pensioenplan van deze sector.

Werkgevers uit PC 209 ontvangen mogelijk een schrijven van de verzekeraar Integrale NV over het sectoraal pensioenplan van deze sector.

De verplichting van 1 april 2002 in het paritair comité 209 om een aanvullend pensioenstelstel te voorzien voor de ‘gebaremiseerde’ en ‘baremiseerbare’ bedienden geldt sinds 1 juli 2007 voor alle bedienden, inclusief kaderleden.

Men voldoet aan de sectorale verplichting door aansluiting bij de verzekeringskas Integrale NV.

Omdat in de aangifte aan het Sociaal Fonds Bedienden Metaal (SFBM) geen bijdragen zitten aan het sectoraal pensioenfonds moet men deze rechtstreeks betalen aan de pensioenverzekeraar..

In navolging van deze sectorale verplichting en met het oog op een correcte afrekening vraagt Integrale NV jaarlijks om het personeelsbestand voor jaarlijkse aanpassing af te leveren.

Acerta kan deze aansluiting doen en jaarlijks de nodige personeelsgegevens bezorgen!

Deel dit juridisch nieuws en updates
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates