Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Provisies vakantiegeld

10 februari 2021

De fiscale administratie heeft de berekening van de bedragen geboekt in de balansen afgesloten op 31 december 2020 als provisie voor de kost  van het vakantiegeld in 2021 bevestigd. Binnen dit kader vormen deze bedragen aftrekbare beroepskosten. Ondanks het ‘corona-jaar’ wijzigt de FOD Financiën niets aan de algemene berekeningswijze.

Principe

Tijdens de coronacrisis waren een groot aantal werknemers gedurende een kortere of soms langere periode tijdelijk werkloos. De regering besliste de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus gelijk te stellen met gewerkte dagen voor wat de berekening van het vakantiegeld betreft.

Aangezien er voor die dagen tijdelijke werkloosheid geen loon werd betaald, zal de loonkost die de basis vormt voor de berekening van het vakantiegeld ook niet opgenomen zijn in de hierboven beschreven werkwijze.

Balansen afgesloten op 31 december 2020

De provisies die geboekt worden op de balansen afgesloten op 31 december 2020 kunnen beschouwd worden als aftrekbare beroepskosten (art. 49 WIB 92) indien zij niet meer bedragen dan:

  • voor de arbeiders: 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2020 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving over jaarlijkse vakantie;
  • voor de bedienden: 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan bedienden die recht hebben op vakantiegeld, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in 2020 is toegekend (dat aanvullend vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop dit percentage wordt toegepast).

Deze bedragen worden door de FOD Financiën steeds aanvaard aangezien zij worden geacht overeen te komen met  het  minimumbedrag aan vakantiegeld dat later door de onderneming zal moeten worden betaald.

Werkgevers die flexi-jobwerknemers tewerkstellen moeten echter opletten. Het flexiloon en het flexivakantiegeld die in 2020 werden betaald aan deze werknemers mogen namelijk niet in de berekeningsbasis worden opgenomen van het vakantiegeld dat in 2021 betaald wordt. Dit is ook logisch aangezien het flexivakantiegeld steeds samen met het flexiloon moet worden uitbetaald.

Impact Coronacrisis

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie

Tijdens de coronacrisis waren een groot aantal werknemers gedurende een kortere of soms langere periode tijdelijk werkloos. De regering besliste de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus gelijk te stellen met gewerkte dagen voor wat de berekening van het vakantiegeld betreft.

Aangezien er voor die dagen tijdelijke werkloosheid geen loon werd betaald, zal de loonkost die de basis vormt voor de berekening van het vakantiegeld ook niet opgenomen zijn in de hierboven beschreven werkwijze.

Gevolgen?

Voor de werkgevers die arbeiders tewerkstellen, zal deze gelijkstelling geen verschil maken. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie (RJV). Als werkgever betaalde je hiervoor bijdragen in 2020. De RJV draagt de meerkost van deze gelijkstelling.

Voor de werkgevers die bedienden tewerkstellen, en nog zullen tewerkstellen in 2021,  is de meerkost van het vakantiegeld omwille van de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid niet begrepen in het minimumbedrag.

Voor werkgevers die zich in deze situatie bevinden, vermeldt de FOD Financiën de – reeds langer bestaande – mogelijkheden om:

  • een boekhoudkundige voorziening voor risico’s en kosten aan te leggen om de kost van de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid te dekken (in de zin en onder de voorwaarden van artikel 48 WIB 92);
  • een hoger bedrag te boeken als provisie, met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld in 2021 en dit bedrag af te trekken als beroepskost.
    Je zal dan moeten kunnen aantonen dat dit hoger bedrag voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 49 WIB 92. Dit valt dan immers niet meer onder de door de FOD algemeen aanvaarde berekeningswijze.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates