Publicatie grensbedrag loon educatief verlof

18 april 2019

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het begrensd loon 2 928 euro.

Educatief verlof geeft je werknemers de mogelijkheid om zich bij te scholen met behoud van hun loon. Je moet hen met andere woorden hun normaal loon doorbetalen. Er is echter wel een loongrens.

Dit grensbedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 werd dit bedrag verhoogd tot 2 928 euro.

Je kunt als werkgever, voor zover aan de voorwaarden is voldaan, terugbetaling van de overheid krijgen. Dit kan ten vroegste na het einde van het betrokken schooljaar en je moet hiervoor een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het bevoegde Gewest. De termijnen en het forfait zijn afhankelijk van het Gewest.

Heb je meer informatie nodig? Dan kan je alles nog eens nalezen in afdeling 17 van de Sociale Gids op Trefzeker of contact opnemen met je aanspreekpunt.

Bron:
KB 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 17 april 2019.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates