Samen tegen pesten #stipit

26 februari 2019

Van 22 februari tot 1 maart loopt de Vlaamse Week tegen Pesten, een initiatief van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Pesten doet zich niet alleen voor op school, maar ook op de werkvloer. Welke maatregelen moet je hiertegen nemen?

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn sinds 1 juli 2002 bij wet officieel erkend als feiten die een arbeidsrelatie ernstig kunnen verstoren.

Welke maatregelen moet je nemen rond pesten op het werk?  We sommen hieronder de belangrijkste verplichtingen op. 

Preventiebeleid

Als werkgever is het belangrijk om een preventief beleid op te zetten rond pesterijen op het werk.

Eerst en vooral moet je een risicoanalyse opmaken, samen met de werknemers en de preventieadviseur psychosociale aspecten, waarin je rekening houdt met de situaties die aanleiding kunnen geven tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Op basis van deze analyse bepaal je welke preventiemaatregelen zullen genomen worden om de psychosociale belasting te voorkomen of te beheersen. 

Preventieadviseur psychosociale aspecten aanduiden

Indien je onderneming minder dan 50 werknemers heeft, moet je een beroep doen op een preventieadviseur van de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Indien je onderneming meer dan 50 werknemers telt, kan je deze taak toevertrouwen aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan een externe dienst. Je kan eveneens één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen die de preventieadviseur bijstaan, maar dit is niet verplicht. 

Verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement

In het arbeidsreglement moet je tenminste de volgende elementen opnemen:

  • de gegevens van de preventieadviseur en eventueel deze van de vertrouwenspersoon;
  • de procedures van toepassing, wanneer er een melding gebeurt van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

Ontslagbescherming

Een werknemer die slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk moet zijn situatie openbaar durven te maken zonder vrees voor wraak in zijn beroepsloopbaan. Daarom is een werknemer beschermd tegen ontslag van zodra hij een gemotiveerde klacht neerlegt.

Wens je meer informatie? Lees dan zeker verder in afdeling 28 van onze Sociale Gids.

Indien je hierover verdere vragen hebt, kan je je richten tot jouw Acerta aanspreekpunt. Verder kan je ook beroep doen op de dienstverlening van Legal Consult.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates