Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Schenking van verlofdagen

24 december 2019

Het doel van het schenken van verlofdagen is werknemers die door een ernstige ziekte van hun kind behoefte hebben aan talrijke verlofdagen, op deze manier bij te staan.

Waarover gaat dit?

Een werknemer die conventionele verlofdagen heeft die hij vrij kan opnemen, kan hier afstand van doen. Deze dagen kunnen vervolgens toegekend worden aan een andere werknemer uit dezelfde onderneming die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ernstige ziekte of handicap. De werknemer die het verlof schenkt, moet dit vrijwillig doen, anoniem en zonder tegenprestatie. Ook de werkgever moet akkoord gaan met het principe van schenking van verloven.

Hoewel  de titel misschien anders doet vermoeden, zijn het alleen conventionele verlofdagen die een werknemer kan schenken. De dagen wettelijke vakantie mogen nooit overgedragen worden naar een andere werknemer. De Europese reglementering verplicht de lidstaten om minstens 4 weken vakantie te geven aan werknemers. Dit belet dat wettelijke vakantiedagen aan een andere werknemer geschonken kunnen worden want de schenker zou zo kunnen dalen onder het minimum van 4 weken. Bijkomende vakantiedagen die de werknemer krijgt omdat dit zo overeengekomen is met zijn werkgever in een individuele arbeidsovereenkomst of omdat een C.A.O. deze toekent, mogen wel geschonken worden. Ook arbeidsduurverminderingsdagen kunnen afgestaan worden. Tenminste voor zover de werknemer deze dagen vrij zou kunnen opnemen.

Hoe kan een onderneming dit systeem invoeren?

Dit systeem is alleen mogelijk voor werkgevers en werknemers uit de privé-sector. Zij kunnen dit systeem slechts toepassen in de mate dat de (sub)sector hierover een cao  heeft afgesloten. Werd er op dit niveau geen cao  afgesloten, en is er bij het paritair comité een verzoek aanhangig gemaakt om de schenking van verlofdagen te regelen, dan hebben de sociale partners 6 maanden de tijd om tot een cao  te komen. Gebeurt dat niet en heeft de onderneming een vakbondsafvaardiging, dan kan op ondernemingsniveau hierover een cao  gesloten worden. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan het systeem ingevoerd worden bij arbeidsreglement.

Wie kan beroep doen op dit systeem?

Een werknemer die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ernstige ziekte of handicap, of dat het slachtoffer is van een bijzonder ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn, kan aan zijn werkgever de geschonken dagen vragen. Het gaat om de ouder in de eerste graad van het kind  die er mee samenwoont, of de partner is van de ouder die samenwoont met het kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. Wanneer zij geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid, dan kan ook de werknemer die ouder is in de eerste graad van het kind maar er niet mee samenwoont, hier beroep op doen.

Een medisch attest, opgesteld door de arts die het kind opvolgt voor die ziekte, handicap of ongeval, dient als bewijs om aan te tonen dat het kind aan de voorwaarden voldoet om dit geschonken verlof te mogen aanwenden.

Hoe moet de werknemer deze verlofdagen vragen?

Deze werknemer moet eerst al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan nemen, opgenomen hebben. Dan pas kan hij een aanvraag voor de geschonken verlofdagen doen. Hij vermeldt in die aanvraag het aantal dagen dat hij denkt nodig te hebben. Die aanvraag betreft maximaal 2 weken en is hernieuwbaar. Op de dagen dat hij geniet van het geschonken verlof, werkt hij niet maar behoudt hij zijn loon.

Het systeem van schenken van verlofdagen werd ingevoerd in 2017 maar kende nooit een overdonderend succes. Op het niveau van de sectoren lijkt dit evenmin een belangrijk aandachtspunt te zijn voor sociale partners. Misschien verandert dit nog? De tijd zal het leren.

Meer weten? Volg dan de opleiding Tijdskrediet en thematisch verlof

Sinds kort zijn er wijzigingen in de wetgeving. Kom er alles over te weten tijdens deze opleiding.

Schrijf in

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates