Sectorakkoord in het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200)

20 juni 2017

Het sectorakkoord 2017-2018 in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden werd op 15 juni ondertekend door de sociale partners. Er zijn geen wijzigingen opgetreden in het ontwerpakkoord. De grote lijnen van dit akkoord kunt u dus lezen in ons nieuwsbericht van 6 juni 2017.

Zoals meegegeven in ons nieuwsbericht hebben de ondernemingen de mogelijkheid om andere gelijkwaardige voordelen toe te kennen in plaats van de voorziene loonsverhoging van 1,1%. Let op, indien u deze loonsverhoging wilt omzetten in een gelijkwaardig voordeel dient u rekening te houden met de totale loonkost. U dient dus bij de omzetting de sociale zekerheidsbijdragen van 33% erbij te tellen. Op een loon van 2000 euro bedraagt de maximale kost dus 29,26 euro (1,1% x 2000 euro + 33%). Indien u als gelijkwaardig voordeel opteert voor een groepsverzekering mag hier rekening gehouden worden met een werkgeversbijdrage van 8,86% en bedraagt de totale loonkost hier 26,88 + 8,86%. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates