Sociale partners sluiten akkoorden inzake verlenging SWT

30 april 2019

Het gebruik van een stelsel SWT is afhankelijk van een juridisch kader. Op  23 april hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een akkoord bereikt inzake de verlenging annex verstrenging van diverse regelingen SWT.

Hoe zit dat weer met de voorwaarden inzake SWT ?

Indien je van plan bent om een werknemer te ontslaan met het oog op SWT moeten  een aantal voorwaarden worden vervuld :

 • check of er een CAO bestaat waarin de leeftijds-en loopbaanvereisten zijn vastgelegd;
 • het gaat altijd om een ontslag door de werkgever;
 • de betrokken werknemer moet gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen;
 • hou rekening met de sectorale bepalingen inzake de aanvullende vergoeding;
 • en afhankelijk van het stelsel SWT geldt er een vervangingsverplichting.

Afhankelijk van de duur van de opzeggingstermijn (minimum 30 weken) geldt er sinds 1 januari 2014 ook de verplichting om een outplacementaanbod te formuleren.

Welke mogelijkheden bestaan er inzake SWT?

De sociale partners hebben op 23 april de nodige kader-CAO’s in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten.  Op die manier wordt de weg vrijgemaakt voor de sectorale onderhandelaars om in uitvoering van hun sectorale akkoorden ook afspraken te maken rond SWT. 

Stelsel SWT Voorwaarden 2018 Voorwaarden vanaf 2019
Algemeen stelsel CAO 17

Leeftijd : 62 jaar
Mannen: 40 jaar loopbaan
Vrouwen : 34 jaar loopbaan

Leeftijd : 62 jaar
Mannen : 40 jaar loopbaan
Vrouwen : 35 jaar loopbaan in 2019. Ieder jaar verhoging van loopbaan met 1 jaar totdat loopbaanvereiste gelijk is aan die van mannen (2024)

Stelsel 59 jaar
met 40 jaar loopbaan

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 40 jaar

Leeftijd :

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021  
  Loopbaan : 40 jaar
Stelsel 59 jaar
zwaar beroep

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 35 jaar

Leeftijd :

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021

Loopbaan : 35 jaar

Stelsel 58 jaar
medische redenen

Leeftijd : 58 jaar

Loopbaan : 35 jaar

Leeftijd :
58 jaar in periode 2019-2020

Loopbaan : 35 jaar
Stelsel 59 jaar
met 33 jaar loopbaan (20 jaar nacht/ ongeschiktheid bouw / zwaar beroep)

Leeftijd : 59 jaar

Loopbaan : 33 jaar

Leeftijd :

 • 59 jaar  tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021
Loopbaan : 33 jaar
Erkenning bedrijf
in moeilijkheden

Leeftijd : 56 jaar

Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

Leeftijd :

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar vanaf 31/12/2020
Loopbaan : 10 jaar/20 jaar
Erkenning bedrijf
in herstructurering

Leeftijd : 56 jaar

Loopbaan : 10 jaar /20 jaar

Leeftijd :

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar  vanaf 31/12/2020
Loopbaan : 10 jaar/20 jaar

U vindt meer details over SWT  in afdeling 57 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bron :
CAO’s nr. 130 tot en met 136 en 138 tot en met 143 van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates