Sociale verkiezingen 2020: zet ze vandaag op uw to do lijst

05 december 2018

De sociale verkiezingen van 2020 komen eraan. Dat klinkt nu misschien nog veraf maar voor u het weet zit u in de voorbereidende fase die met dag X-60 van start gaat. X-60 valt in december 2019, midden in de eindejaarspiek. Een periode waarin u wellicht volop bezig bent met andere projecten. Daarom is het belangrijk om nu al een goed plan te hebben om de verkiezingsprocedure vlotjes te laten verlopen. Wij frissen de 4 kernmomenten alvast even voor u op.

X-60: december 2019

X-60 valt in 2019, midden in de drukke eindejaarsperiode, namelijk tussen 11 en 24 december. Reden genoeg om op voorhand de nodige formaliteiten in orde te brengen. Want naast de typische drukte heeft u misschien in die dagen ook te maken met een sluitingsperiode of medewerkers die van hun jaarlijks kerstverlof genieten. Hoe dan ook zult u op dag X-60, 150 dagen voor verkiezingsdag Y, cruciale informatie moeten aankondigen. Het belangrijkste blijft uiteraard de structuur van de technische bedrijfseenheid (TBE) en of deze structuur veranderde ten opzichte van de sociale verkiezingen in 2016. Daarnaast moet u die dag een lijst kunnen voorleggen van de functietitels van het leidinggevend- en kaderpersoneel.

Mogelijke wijziging referteperiode

Een week voor het einde van de referteperiode, moet u dus al een inschatting kunnen doen over enkele belangrijke drempels (bijvoorbeeld een gemiddelde tewerkstelling van 50 werknemers voor het CPBW of een gemiddelde van 100 werknemers voor een OR). Hier stelde zich in het verleden typisch een praktisch probleem: de referteperiode is nog niet volledig voorbij wanneer u deze inschatting maakt. Het kan dus perfect dat u de verkiezingsprocedure opstart en enkele dagen later ontdekt dat u dit niet eens moest doen. Daarom is er een wetsvoorstel om de periode van drempelberekening te vervroegen met 1 kwartaal. Dat betekent dat de referteperiode zou lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

X-30 januari 2020: de beschermingsperiode

30 dagen voor dag X begint ‘de occulte periode’ voor de werkgever. Vanaf die dag zijn de kandidaten voor de sociale verkiezingen beschermd voor ontslag. Wie precies de kandidaten zijn, is voor u als werkgever nog niet bekend op dat ogenblik. Concreet is er een periode van 65 dagen waarin u niet weet wie zich kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen. Wilt u tijdens die periode toch een medewerker ontslaan om bijvoorbeeld dwingende of economische redenen? Laat u dan zeker juridisch adviseren.

X februari 2020 : start van de eigenlijke verkiezingsperiode

Vanaf nu wordt het allemaal erg praktisch. Op dag X maakt u verkiezingsdatum Y bekend.

Die kon u voorheen nog wijzigen, maar vanaf dag X moet de exacte verkiezingsdatum definitief vastliggen. Verder informeert u iedereen via aanplakking over de uurregeling van de verkiezingen en de wijze van stemming (elektronisch of niet), het aantal mandaten, de kiezerslijsten en de namenlijsten van het leidinggevend personeel en de kaderleden. Iedereen die op dag X tewerkgesteld is in de onderneming, zal de kans krijgen om deel te nemen aan de sociale verkiezingen.

Y mei 2020: D-day

Op dag Y is het eindelijk zover. Uw medewerkers trekken hopelijk massaal naar de stemhokjes. In 2020 zal die dag tussen 11 en 24 mei vallen. Wees waakzaam dat iedereen de kans krijgt om te gaan stemmen. Zijn uw medewerkers continu op de baan? Dan kan u hen de mogelijkheid geven om per brief te stemmen, al is dat wel aan enkele strikte voorwaarden verbonden. Let er op dat elk stembureau wordt bemand door een voorzitter, secretaris en vier bijzitters. Na de stemming vindt dezelfde dag de telling plaats en worden de resultaten bekend gemaakt.

Meer informatie over de sociale verkiezingen van 2020

Sociale verkiezingen 2020: wegwijs in de basisbegrippen
De opleiding sociale verkiezingen 2020 leert je of je al dan niet verkiezingen moet organiseren, hoe de procedure loopt en hoe je dat best concreet aanpakt.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates